Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, orta hasarlı binaların güçlendirilmesine ilişkin ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilçe belediyeleriyle yapılan toplantılarda alınan kararları basın mensupları aracılığıyla vatandaşlara duyuran Başkan Hayrettin Güngör, “Orta hasarlı binalar için 3 yöntem bulunuyor; güçlendirme, yıkım ve yerinde dönüşüm. Orta hasarlı binalar için 1 yıl içerisinde bu 3 yöntemden herhangi birisi tercih edilmezse binanın yıkımına karar verilecek. Bu süre 6 ay uzatılabiliyor” diye konuştu.

Temmuz Ayında Güçlendirmenin Önü Açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde orta hasarlı bina sayısı 5 bin 987, bağımsız bölüm sayısı ise 25 bin. 24 Temmuz günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve ilçe belediyelerimizle yaptığımız toplantı sonrası güçlendirmesi mümkün olan orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin önünü açtık. Bu süre içerisinde uygulamadaki tereddütler dolayısıyla maalesef süreç istenildiği şekilde ilerleyemedi. Konuyu Bakanlığımız ile paylaştık ve Pazartesi günü Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen şehrimize geldiğinde Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz, ilgili odalarımız ve hak sahipleriyle bir toplantı gerçekleştirdik ve aldığımız kararları bugün basın mensuplarımız aracılığıyla hemşehrilerimize açıklıyoruz” diye konuştu.

Yetki İlçe Belediyelerinde

Güçlendirme ruhsatı verme yetki ve sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde ruhsat verme yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerimize ait. Buna göre yapı sahipleri; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine göre maliklerin beşte dört çoğunluğu ile alınmış güçlendirme kararı, 3194 Sayılı kanunun 22. maddesinde belirtilen projelerden sadece güçlendirmeye esas olan ve onaylı proje veya projeler, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre aranan belgeler ile birlikte güçlendirme ruhsatı almak için ilgili belediyeye başvuru yapabilecekler” cümlelerini kaydetti.

Üniversitelerden Tasarım Raporu Alınabilecek

Yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması durumunda yapılan düzenlemeye göre en az yüksek lisans yapmış halen bir üniversitede öğretim üyesi veya görevlisi olan kişilerden de hizmet alınabileceği belirten Güngör, “Deprem Yönetmeliğine göre 9 kat ve 27 metre üstü yükseklikte olan binalar için tasarım gözetmeni şartı aranıyor. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre tasarım gözetmeni ve kontrol hizmeti gerektiren yapılarla ilgili yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması halinde Bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemeye göre en az yüksek lisans yapmış halen bir üniversitede öğretim üyesi veya görevlisi olan kişilerden de hizmet alınabilecek. Bu da üniversitelerimizden bu hizmeti alabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Belirtilen Sürede İşlem Yapılmayan Orta Hasarlı Binalar Yıkılacak

Başkan Güngör açıklamalarını, “Güçlendirme sonucu 3194 Sayılı kanunun 30. maddesine göre yapı kullanma izni verilen yapıların orta hasar kaydının kaldırılması için ilgili kurumlara gerekli bildirim yapılacaktır. Güçlendirilmeyen veya güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yararlanmayan veya hak sahipliğinden yararlanmak üzere yıkılmayan orta hasarlı binalar 7269 Sayılı kanunun 13. maddesinde öngörülen süre sonunda yıkılacak. Diğer taraftan kanunun geçici 21. maddesi kapsamındaki yapı kayıt belgeli olup orta hasarlı olan yapıların güçlendirilmesi işlemleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge uyarınca ruhsat almaksızın güçlendirme izni kapsamında yürütülebilecek” cümleleriyle noktaladı.

Editör: Haber Merkezi