Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 4. Oturumunu Cemal Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis gündem maddelerinin ardından, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kadir Tanış, 1978 yılında yaşanan talihsiz Maraş Olayları’nın yeniden kaşınmak istendiğini, Yedi Güzel Adam Dizisi’nde de bunun bariz işlendiğini ve bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için inşaatı devam eden Kültürpark’a yapılacak istişareler neticesinde bir Alevi büyüğünün isminin verilmesi gerektiğini teklif etti.

MHP Büyükşehir Meclis Üyesi Kadir Tanış’ın, belediye meclisine sunduğu teklif ve konuşmalar şu şekilde gelişti:

Meclis 1. Başkan Vekili Cemal TANRIVERDİ: Arkadaşlarımızın bir teklifi vardı önce onu okuyalım. 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1978 yılı Aralık ayında yaşanan ve tarihe Maraş olayları olarak geçen acı günlerin sonucu şehrimiz telafisi neredeyse imkânsız sıkıntılar içine girmiştir. Yıllarca birbiriyle kardeşçe yaşamış, komşuluk etmiş, ticaret yapmış, akrabalıklar kurmuş Sünni kesimle Alevi kesim arasında çok büyük yaralar açılmıştır. Şehir ekonomik ve sosyal olarak çok gerilere gitmiştir. Geçen zaman içerisinde bu yaralar büyük ölçüde sarılsa da hala eksik olan bazı hususlar bulunduğu kanaati taşımaktayız. Bunun en önemli delili de dışarıdan gelen provokatörlerin hala küçük çaplı da olsa bu olayları bahane ederek ortalığı tekrar kan gölüne çevirmek istemeleridir. O yüzden bu konuda sosyal barışı tamamen sağlamak adına birkaç adım daha atmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeplerden dolayı Parti Teşkilatımızın da desteği ile Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak şu anda inşası süren Kültür parka şehrimizde bulunan Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapılacak istişareler sonucu 
tespit edilecek, hemşerimiz olan ve bu kardeşliğin tekrar pekişmesi gerektiğine inanan bir Alevi büyüğünün isminin verilmesini teklif ediyoruz. 27/11/2014  

Meclis 1. Başkan Vekili Cemal TANRIVERDİ: Evet söz almak istemiştiniz galiba Kadir Bey buyurun.


MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: Sayın Başkan,  Değerli Meclis Üyeleri son zamanlarda özellikle Türkiye de tartışılan alevi konusu artı Kahramanmaraş’ta çekilen 7 Güzel Adam dizisi ve bu dizide de Alevi, Sünni olaylarının 1978 olaylarının daha doğrusu dışarıdan Alevi Sünni diye gösterilen ama büyük bir provokasyon olan ve toptan bir şehrin ve milletin yargılandığı bir konu haline getirildiği davada 7 Güzel Adam dizisi maalesef bu yaraları tekrar kaşımaktadır. Bu konuda inanıyorum ki müdahale edilmeli ayrıca belediyemizin buna gücüde yetkisi de var buna Ayrıca Sayın Başkanım teklifimizde de belirttiğimiz üzere bir alevi büyüğümüzün istişareler sonucu tespit edilerek komisyonlar kurulabilir. Alevi dernekleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla bir isim belirleyerek Kültür Park a bir ismin verilmesi geçmişte yaşanan bu sıkıntıları kardeşlik havasının bozulmasına neden olan sebepleri kaldıracağına ve bizler somut bir adım atılmış olacağına inanıyoruz Bir Cem Evi yapımı olduğunu biliyoruz Belediyemizin desteklediği buda çok güzel bir gelişme bu konuda dikkate alınırsa çok memnun oluruz

Saygılarımla

Meclis 1. Başkan Vekili Cemal TANRIVERDİ: Evet teşekkür ediyorum konuyla ilgili göstermiş olduğunuz hassasiyetten ve samimi duygulardan dolayı da tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Vermiş olduğunuz teklifi biz başkanlık makamına havale ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda teklif şeklinde de gelirse onu da değerlendiririz vermiş olduğunuz teklifi başkanlığa havale ediyoruz.

MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: Bu 7 Güzel Adam dizisi de biran önce müdahale edilirse seviniriz yani çünkü gerçekten orda yarları tekrar tekrar kaşıyorlar sanki bir tek Erdem Bayazıt evinde alevi vatandaşlarımızı saklamış gibi bir hava estiriliyor şehrin diğer kemsi sanki buna karşıymış gibi bir hava estiriliyor. Bilmiyorum seyrediyor musunuz? Maraş ta da ciddi bir tepki var bu konuda, Yani bunu konun işlenmemesi orda 7 tane edebiyatçımızın kamuoyuna anlatılması var. Maraş olayları da bence çok talihsiz bir hadisedir. Bu konuyu da bilgilerinize sunuyorum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Cemal TANRIVERDİ:  Peki teşekkür ediyoruz.”

Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi ise bunu teklif olarak kabul edemeyeceklerini, bu şekliyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na havale edileceğini ancak bir sonraki Meclis’e yazılı teklif olarak tekrardan gönderilebileceğini söyledi.

 

 

Editör: Haber Merkezi