KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını, Dinler Tarihi Öğrenci Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan yaptı.  Barış dini olan İslam’ın şiddet ve terörle nasıl ilişkilendirildiğinin dinler tarihi açısından bu konferansta irdeleneceğini belirten Karaoğlan, konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz “Ortadoğu, Din ve Şiddet” başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi. Küreselleşme ile birlikte şiddetin de küreselleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, “Adı konmamış medeniyetler arası bir savaşın coğrafyamızda adım adım sesleri duyuluyor” diye konuştu.
Suriye’de yaşananları “Postmodern Dünya Savaşı” olarak niteleyen Gündüz, son 20 yılda İslam Dünyası’nın kendini yeniden sorgulama ve batı hegemonyasından kurtulma yönünde politik girişimlerinin ardından ortaya çıkan şiddet olaylarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kabuğunu kıran Türkiye’nin Ortadoğu, Afrika gibi geniş coğrafyalarda etkisinin artmasının büyük güçleri tedirgin ettiğini belirten Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Türkiye’nin etrafındaki şiddet olaylarını bu gelişmeyle birlikte değerlendirmek gerekir” diye konuştu.“Batının egemen güçleri Ortadoğu’da kendi egemenliklerini sorgulamayan bir iktidar hedefliyor. Türkiye’nin reformist iktidarını da hizaya getirmeye çalışıyorlar” diyen Gündüz, Ortadoğu coğrafyasında şiddetin kaynağı olan kavramları; ulus devlet kurma amaçları, din ve mezhep çatışmaları ile parçacı din okumaları olarak sıraladı. Şiddetin barış dini olan İslam ile bağdaştırılamayacağını vurgulayan Gündüz, “İslam sulh ortamında şiddete başvurmaya teşvik etmez, aksine haddi aşmamayı emreder” şeklinde konuştu.Konferans sunumunun ardından Prof. Dr. Şinasi Gündüz’e KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Kıllı tarafından Kahramanmaraş el işçiliği oyma ceviz sandık hediye edilirken, konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.