Gündem öncesi yapılan açılış konuşmalarında DOĞAKA Genel Sekreteri Sayın Onur Yıldız Ajansın faaliyetlerinin başladığı 2010 yılından bu yana geçen 5 yıllık süre içerisindeki çalışmaları hakkında  genel bilgiler verdi. Ajansın, destek programları, tanıtım faaliyetleri, toplantı ve konferanslar, planlama ve strateji faaliyetleri, yatırım destek ofisi faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ileten Onur Yıldız konuşmasını “Burada ana hatları ile bahsettiğim temel faaliyetlerimizin her birinde ayrı ayrı olmak üzere birçok başarılı örneğe sahip Ajansımız, elbette ki bu çalışmaları Yönetim Kurulu’nun kararları ve Kalkınma Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda icra etmektedir. Bu zaman kadar yapılan Kalkınma Kurulu toplantılarından önemli tavsiyeler alan ve bunları hayata geçiren Ajansımız önümüzdeki dönemde de bu kurulun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda birçok başarılı çalışmaya imza atacaktır.” dedi.

Daha sonra söz alan Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Büyükalaca konuşmasında Kalkınma Kurulu ile bölgenin ihtiyaçlarının DOĞAKA’ya iletildiğini ve doğru geri dönüşler ile DOĞAKA’nın çalışmalarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebileceğini belirtti. Büyükalaca yaptığı konuşmada Kalkınma Ajanslarının İl Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve İl Genel Meclisi Başkanlarından oluşan Yönetim Kurulu; merkezi idare, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu; alınan kararları icra etmekten sorumlu Genel Sekreterlik yapısı ile etkin bir karar alma mekanizmasına ve geniş bir temsil yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak bu temsil yapısının bölgeye sağlayacağı katkıları vurguladı.

Sayın Büyükalaca’nın ardından söz alan Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Selçuk Yılmaz bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yaparak Bakanlık olarak bölgesel kalkınma için destek vermeyi sürdüreceklerini iletti.

Son olarak söz alan Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Hakan Güvençer yaptığı konuşmada DOĞAKA’nın kuruluş amacına vurgu yaparak “Faaliyetlerine başlamasının üzerinden henüz 5 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin yer aldığı TR63 Bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla sadece il ve ilçe merkezlerinde değil köylerde dahi bilinirlik ve farkındalığı artıran DOĞAKA, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve KOBİ’lere sağladığı desteklerle sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır.” sözleri ile DOĞAKA’nın bölgeye sağladığı katkıları dile getirdi.

Açılış konuşmaların ardından yerini Divan 19-20 Kasım 2013 tarihinde Hatay ilinde yapılan toplantıda alınan kararların okunması ve bu kararlarla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile toplantıyı açtı. Önceki kararların okunmasının ardından “Dünden Bugüne DOĞAKA” sunumunu yapan Onur Yıldız DOĞAKA’nın 5 yıllık çalışmalarını üyelere aktardı. Bu sunumun ardından DOĞAKA Mali Destek programlarında başarılı olmuş projeler ile SODES proje örnekleri proje sahipleri tarafından tanıtılırken Hatay ABİGEM direktörü Bülent Yüce “DOĞAKA’dan Beklentiler       “ sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak DOĞAKA’nın bölge genelinde hazırlatmış olduğu TR63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi Doç. Dr. Murat Şeker tarafından bir sunumla katılımcılara aktarıldı. Sunumların ardından kurul üyelerine söz verilerek görüşleri alındı ve soru-cevap kısmı ardından toplantıda alınan kararların okunması ile toplantı sona erdi.