MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, kanun teklifinin gerekçesinde şu sözlere yer verdi:

“Bilindiği üzere, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan ve 15.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Sekreter Yardımcıları ile Hukuk Müşavirleri 11.04.1990 tarih ve 418 sayılı KKHK ile uygulamaya başlanılan ve 20.03.1997 tarih ve 570 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile yapılan değişiklikten sonra mağdur edilmişlerdir.  

Üniversitelerde hiyerarşik sıralamada Üniversite Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanlarının üzerinde bir konumda yer almaktadır. Durum Böyle iken, yapılan düzenlemede Daire Başkanlarına 3600 ek gösterge verilerken, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri ve Üniversite Hukuk Müşavirlerine 3600 ek gösterge verilmemiştir.  

Bu durum, çok yoğun bir iş hacmine sahip bulunan Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri ve Üniversite Hukuk Müşavirlerinin hem maddi anlamda kayba uğramasına hem de bürokrasi anlamında pek çok sıkıntıya neden olmaktadır. Bu personele 3600 ek gösterge verilerek mağduriyet önlenmelidir.”

 

Editör: Haber Merkezi