6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu kapsamda vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi sağlanmıştı. Mücbir sebep halinin sona erme tarihi 30 Nisan 2024 olarak belirlenmiş olsa da, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, bölgedeki esnaf, tüccar ve sanayicilerin birikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler talep ediyor.

TAKSİTLENDİRMELER KOŞULSUZ OLMALI

Başkan Buluntu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın almış olduğu kararların, vergi ve prim borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Ancak, bu düzenlemenin deprem bölgelerindeki esnaf ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı. Deprem bölgesinde KDV, Kurumlar ve Muhtasar vergileri şartsız-koşulsuz taksitlendirilmelidir. Benzer şekilde işletmelerin tüm SGK borçları da teminata gerek duymaksızın taksitlendirilmeli.

VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ UZATILMALI!

Özellikle vergi beyannameleri ve sigorta primlerinin ödeme sürelerinin uzatılması gerektiğini belirten Buluntu, işletmelerin bu süre zarfında yaşadığı ekonomik sıkıntıları dikkate alarak yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Deprem bölgesindeki işletmelerin büyük çoğunluğunun birikmiş vergi ve prim borçlarının 50 bin Türk Lirasını aştığını ifade eden Başkan Buluntu, bu durumda teminat şartının ciddi bir engel teşkil ettiğini dile getirirken, hasarlı veya yıkık durumdaki binaların teminat olarak gösterilememesi nedeniyle işletmelerin teminat bulma konusunda zorluk yaşadığını söyledi.

“DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEMİNAT ŞARTININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Depremin yıkıp enkaza çevirdiği bu şartlarda ticaret yapmaya devam etmek için gayret sarf eden esnaf, tüccar ve sanayicinin bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için mücbir sebep kapsamındaki dönemde ödenmesi

gereken ve sürenin bitimde taksitlendirilecek olan vergi ve prim borçları için yasada öngörülen şartların yeniden değerlendirilmesi ve kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yasada Cumhurbaşkanına bu konuda 50 bin TL tutarını on katına kadar artırmaya yetki verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisini kullanması ve hatta bu konuda çıkarılacak bir kararla ya da yasal düzenlemeyle deprem bölgesi için teminat şartının kaldırılmasını öngören özel bir uygulamanın devreye alınması gerekmektedir.

“BİRİKMİŞ BORÇ TUTARLARI 50 BİN TL’NİN ÇOK ÜZERİNDE”

Hem GİB hem de SGK ile yapılacak taksitlendirme kapsamında yasada öngörülen, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin Türk Lirasını aşmadığı takdirde teminat şartı aranmamasıdır. Güncel tutarlar üzerinden hesaplandığında esnaf ve tüccarların birikmiş borç tutarları 50 bin TL’nin çok çok üzerinde. OSB de faaliyette bulunan firmalarımızın birikmiş vergi ve prim borçlarının milyon liraları aştığı dikkate alındığında işletmelerin bu tutarlarda banka teminatı vermesi zor görünüyor. Depremden dolayı hasarlı olarak tescillenen hiçbir binanın da teminat olarak gösterilmesinin mümkün görülmediği gibi iş yeri yıkılmış, mal varlığını kaybetmiş esnaf ve tüccarın bu şartlar altında teminat göstermesi mümkün değildir.

“MÜCBİR SEBEP HALİ, VAN DEPREMİNDE OLDUĞU GİBİ UZATILMALI”

Mücbir sebep döneminde ertelenen birikmiş vergi ve prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda kolaylık sağlanmaması halinde esnaf, tüccar ve sanayiciler çok zor durumda kalabilir, teşvikleri yanabilir ve cezalı duruma düşebilirler. Bu da ileride telafisi daha zor sonuçlar doğurabilir. Bu durumu da dikkate aldığımızda 30 Nisan 2024 tarihinden bitecek olan mücbir sebep kapsamının Van depreminde olduğu gibi daha uzun döneme uzatılması gerekmektedir. Ödenmesi gereken borçlarla ilgili taksitlendirme işleminin yasal şartlarının deprem bölgesine özel yeniden belirlenmesi bir zorunluluk olmaktadır. Ayrıca finansal imkânı olup da, bu borçlarını, uzatılan tarihten önce peşin ödeyenlere de bir indirim hakkı verilmesi bütçeye hızlı nakit girişini teşvik edecektir.”

Editör: Haber Merkezi