Türk Sanayi sektörünün öncü kuruluşlarının bulunduğu ve 1980’li yılların ikinci yarısında yaptığı yatırımlar ile Türkiye’nin 16. büyük ekonomisine sahip Kahramanmaraş, 20 kat büyümeyi hedefliyor. Tomsuklu sanayi bölgesi, Suriyeli Mültecilerin çalışma modeli, efektif yeni teşvik politikasının geliştirmesi, Teknik Üniversite, Amerikan pamuğuna damping soruşturması ve Germenicia Antik Kentinin turizme kazandırılması konusunda Başbakan’a rapor sunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, 6 konunun çözümü halinde Kahramanmaraş’ın Türkiye’de üretim üssü haline geleceğini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ramada Otelde düzenlenen kahvaltı programına katılan, ekonomiye yön verenler, Başbakan’a rapor sunarak Kahramanmaraş’ın değişim hareketini başlatmak istediklerini söyledi.

Türk Sanayi sektörüne Kahramanmaraş’ın büyük katkı sağlaması için mutlaka bu 6 maddenin çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizen Karaküçük: “Çözüm sağlanması halinde Kahramanmaraş şimdikinin 20 katı üretim yapar. Şu anda dev sanayi kuruluşlarının bulunduğu iller ile yarışacak hali gelir. En önemlisi istihdam sağlayan ve işsizliği azaltan işletmeleri ile sürekli değer üretir. Bunun yanı sıra teknik üniversite sayesinde iş dünyasının talep ettiği nitelikli elemanlar burada yetişir” dedi.

Karaküçük’ün Başbakan’a sunduğu raporda şunlara yer verildi:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA TAHSİSLİ 26 BİN DÖNÜM SAHANIN YASAL OLARAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ

Ekonomisi tarıma bağlı iken 80’li yıllarla birlikte sanayileşme ivmesi kazanan Kahramanmaraş, bugün Türkiye’nin en önemli sanayi ve enerji üsleri arasında bulunmaktadır. 870 üretici şirketiyle; tekstil, metal sanayii, elektrik üretiminde, çimento ve kağıt sektöründe Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahiptir.

Son beş yılda 444 yatırım projesi kapsamında 5 milyar dolar özel sektör yatırımı, 80 bin kişilik sanayi istihdamı, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2 milyar dolar dış ticaret hacmi ile sanayi enerji tüketiminde, Adana, Kayseri, Denizli, Mersin, Manisa, Eskişehir gibi sanayi şehirlerini geride bırakarak 11. sıraya yerleşmiştir. Türkiye ipliğinin yüzde 35’ini, kumaşın yüzde 10’unu, metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ını, çimentonun yüzde 10’unu, kağıdın yüzde 20’sini üreterek Türkiye ekonomisine ciddi ölçekte katkı sağlamaktadır.

Kahramanmaraş’ın bu gelişimi çok büyük oranda halen artarak devam etmekte olan büyük sanayi yatırımları neticesinde sağlanmıştır. Bunların yanında işçisi, işvereni, yan sanayisi, destek hizmetleri ve tüm kurum ve kuruluşları ile şehirde sanayi kültürünün derinlik kazanması, Kahramanmaraş’ın önümüzdeki yıllarda da vizyonunu sınai üretim dahilinde gerçekleştireceğine işaret etmektedir. 

Kahramanmaraş’ın Cumhuriyet tarihindeki en büyük ve stratejik yatırımı olan bu devasa organize sanayi bölgesinin önündeki tek engel Kapıçam Atış ve Tatbikat Alanı’nda bulunmasıdır. 1968 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan 49 yıllık tahsis 2016 yılında sona erecektir. Bölgenin hemen doğu tarafında ilimizi Gaziantep’e ve doğu illerine bağlayan dubleyol bulunmaktadır. Yine bölgenin 5-6 km kuzey batısında bulunan Şehir Hastanesi ve çevresindeki imar alanları ile atış ve tatbikat alanına komşu 11 köy bu tehditten rahatsızlık duymaktadır. Diğer taraftan, Botaş’a ait Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Hattı da bu bölgeden geçmektedir. Hattın selameti ve can ve mal güvenliği açısından çok ciddi bir tehdit oluşmaktadır.

 

İŞLETMELERDE YÜZDE 10 ORANINDA SURİYELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ ÖNÜNÜN AÇILMASI

Yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülkemize “geçici koruma” statüsü altında 220 bini barınma merkezinde olmak üzere 1 milyon Suriye vatandaşı gelmiştir. Güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlıkta yaşanan sıkıntıların başında Suriyelilerin çalışma izinleri gelmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın konuyla ilgili tanıtıcı kimlik ve çalışma izni verilmesi için çalışmaların yürütüldüğüne dair açıklamalar yapılmıştır.  Bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması, yerli işçilerimizin de düşünülerek çadırkent bulunan şehirlerde, işletmelerde yüzde 10 oranında Suriyeli personel bulundurulmasının önünün açılması, bir yandan Türk özel sektörünün işgücü açığına çözüm olurken bir yandan da atıl durumda olan bu kitlenin ekonomiye kazandırılmasıyla sosyal sorunların önlenmesi bakımından çok önemli katkıları olacaktır.

TÜRKİYE’Yİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAK EFEKTİF YENİ TEŞVİK POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ, TEŞVİK SİSTEMİNİN YENİDEN DİZAYN EDİLEREK YATIRIM VE ÜRETİMDE ENERJİ VE SGK TEŞVİKİNİN UYGULANMASI

Türkiye’nin büyüyebilmesi, cari açık ve işsizlik gibi ekonomik sorunlara ve bunun yanında sosyo-politik meselelere çözüm üretebilmesi için en önemli üç şartın yatırım, istihdam ve üretimdir. Bugün tüm dünya görmüştür ki, reel üretimin olmadığı, ekonomisi finans ve finans balonlarına bağlı ülkeler büyük kriz ve çalkantılara daha yatkındır.

Bu nedenle, üretimi artırmak, ihracatta nitelikli yükselişi sağlamak ve dünyanın en büyük 10 üreticisi ve ihracatçısı arasında olmak zorundayız.

Bunu da ancak yatırım, istihdam ve üretim konusunda var gücüyle çalışan, krizlere rağmen büyümesini devam ettiren Türk sanayicisine dolayısıyla Türk işçisi, Türk emeği, Türk sermayesi ve Türk ürünlerine destek olarak sağlayabiliriz.

2023 Vizyonu; Türkiye’nin ekonomik açıdan güçlü devlet olmasının yanında ileri demokrasiye geçişi anlamını taşımaktadır. 2 trilyon dolar milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefi ile ekonomi vizyonu ve güçlü Türkiye’nin en önemli göstergeleri olacaktır. Türkiye’nin dünyada en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer almayı hedeflediği gibi; Kahramanmaraş da Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasına girmeyi ana hedef olarak belirlemiş, 5 milyar dolar ihracat hedefine kilitlenmiştir. Kahramanmaraş’ın lokomotifi tekstil sektörü gibi geniş üretim ve istihdam alanına sahip, aynı zamanda ihracatta artı değer sağlayan bir sektör bölgesel ve sektörel teşvik uygulaması dışında tutulmuştur.  Bu nedenle,  Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak efektif yeni teşvik politikalarının geliştirilmesi ve teşvik sisteminin yeniden dizayn edilerek yatırım ve üretimde enerji ve SGK teşvikinin uygulanması elzemdir.

KARACASU KAMPÜSÜNÜN ALTYAPIYLA BİRLİKTE TEKNİK ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Ve NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ OLUŞTURULMASI

Kahramanmaraş 2 milyar dolar dış ticareti, 5 milyar dolar sanayi üretimi, 5 milyar dolar reel sektör yatırımı ile Türkiye ekonomisine hizmet etmektedir. Sanayi üretimi konusunda tekstil, metal gibi sektörlerde ve enerji alanında ihtisaslaşma sağlayarak farklı bir ekonomik büyüme modeli geliştiren Kahramanmaraş’ın bu gelişimini sürdürebilmesi, teknoloji ithal eden değil, ihraç eden bir yapıya dönüşmesi için gerekli en önemli koşullardan birisi teknik üniversitedir.

Kahramanmaraş’ın mevcut öğrenci varlığı 30 bin olup benzer şehirlere göre çok düşük bir seviyede bulunmaktadır. Erzurum, Kütahya, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Denizli, Sakarya, Isparta gibi illerin öğrenci varlığı Kahramanmaraş’ı ikiye hatta üçe katlamaktadır.

Bilindiği üzere, günümüz modernitesi içerisinde, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli şartı entelektüel sermayenin gelişmesidir. Kahramanmaraş’ta 80’li yıllarda açık ekonomi politikalarıyla birlikte sermaye birikimi oluşmaya başlamış ve bugün 500’e yakın fabrika varlığına, 80 bin kişilik sanayi istihdamına ulaşılmıştır.

 

Ancak, bundan sonra Kahramanmaraş’ın ticari, teknolojik gelişimi sürdürülebilir hale getirmesi için 5 yıl içerisinde 100 bin öğrenci kapasitesine ulaşması gerekmektedir.

Bu hedefimiz Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerin tamamına yayılarak eğitim alan öğrencilerle sektöründe uzman, mesleki sıkıntısı olmayan işgücü piyasasının oluşturulmasına yöneliktir.  

Yapı olarak, 10 Fakülte, 3 enstitü, 8 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokuldan oluşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ana yapı olarak Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde iki büyük kampüste hizmet vermektedir.  Rektörlüğün bulunduğu Avşar Kampüsünde Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi yer almaktadır.  Diğer tarafta, Kahramanmaraş’ta her yıl 120 bin kişi yükseköğrenim almak için il dışına çıkmakta, yerel ve bölgesel kalkınmanın önünde engel oluşturmaktadır. Teknik üniversite ile birlikte bu dengesizlik de giderilmiş olacaktır.  Bu itibarla, ilimiz Karacasu bölgesinde yer alan aşağıda uydu görüntüsü bulunan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Üniversite olarak statüsünün yenilenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Senato kararı gereğince Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bazı bölümlerinin kurulacak Teknik Üniversiteye aktarılması Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması açısından çok önemli bir itici güç olacaktır.

AMERİKAN PAMUĞU İÇİN ANTİDAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMASININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE VERECEĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ İÇİN SORUŞTURMANIN SONA ERDİRİLMESİ

Türkiye’nin 2008 yılından buyana tekstil ürünlerine uyguladığı ithalatta korunma tedbirleri, Türkiye’nin küresel krizlerden en az seviyede etkilenmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Tekstil sektörüne verilen destek, yapılan yatırımlarla devletimize vergi, döviz ve istihdam olarak yansımaktadır. Ancak, bugün tekstil sektörünün ana hammaddesi olan pamuğa ithalat kısıtlaması getirilmek istenmesi, Amerikan pamuğuna damping soruşturması kararı alınması Amerikan ekonomisine değil; 1 milyon 400 bin ton pamuk tüketiminin %50’sini ithalatla karşılamak durumunda olan Türk tekstil sektörüne, dolayısıyla Türkiye ekonomisine zarar verecek bir karardır.

GERMENİCİA ANTİK KENTİ MOZAİKLERİNİN KÜLTÜR VE TURİZME KAZANDIRILAMAMASI, 146 HEKTARDA BULUNAN MOZAİKLERİN AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Altında katman katman uygarlıklar barındıran Kahramanmaraş kültür ve inanç turizmi açısından çok büyük bir tarihi mirasa ve muhteşem doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Germenicia Antik Kenti mozaikleri tarihi mirasın en nadide parçasıdır. Kahramanmaraş’ın turizm adına bu değerlerinin ortaya çıkarılması ve 146 hektarda bulunan mozaiklerin açık hava müzesine dönüştürülerek, dünya çapında turistik bir destinasyon oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu destinasyon politikasını destekleyecek şekilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca marka kültür kentleri, turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları, eko-turizm bölgeleri arasına Kahramanmaraş’ın da alınması çok yararlı olacaktır.