Milletvekili Aycan, İşçilerin Sesi Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, işçilere ücretli izin konusunda kanun değişikliği teklifi verdi.

Milletvekili Aycan, İşçilerin Sesi Oldu

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, 857 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun TBMM’ye teklifi verdi.

Aycan, verdiği kanun değikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamasında: “ İşçilere de; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana - babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde beş gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün verilen mazeret izni; şahsi hukuki işlemleri ve manevi varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan süredir.

Bu konuda memurlarda olduğu işçilerin de ücretli izin süresi olmalıdır. Kanun değişikliği teklifimizi verdik” dedi.

Milletvekili Aycan’ın verdiği kanun değişikliği teklifi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

22/5/2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 2.06.2020

                                                                                                    Prof. Sefer AYCAN

                                                                                               Kahramanmaraş Milletvekili

4857 SAYILI İŞ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde beş gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün ücretli izin verilir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GENEL GEREKÇE

Anayasamızın “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu maddesinde yer alan: “ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizinkanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” ibaresi gereğince 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 104 üncü maddesinin b bendine benzetilerek çalışanlar arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.

İşçi tanınan mazeret iznini; şahsi yaşamı dolayısıyla zorunlu mazeret süreci içinde uygulaması gereken hukuki işlemler ve sosyal yaşamındaki değişiklikler nedeniyle kullanabilmektedir. Mazeret izni işçinin çalışma motivasyonunu ve performansını etkileyecek bir değişiklik içermelidir.

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde beş gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün verilen mazeret izni; şahsi hukuki işlemleri ve manevi varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan süredir.

Kişiye yönelik mazeret izni zorunlu mazeret olduğu sürece çalışan kişinin işe uyum sağlamasını kolaylaştıracak bir şekilde düzenlenmelidir.

Bu nedenle işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde beş gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün ücretli izin verilerek sosyal hayatını koruması ve geliştirmesi anlamında iyileştirmeler yapılmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde beş gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün ücretli izin verilerek manevi varlığını koruma ve geliştirmesi konusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 18:27
YORUM EKLE
YORUMLAR
Işçi
Işçi - 3 yıl Önce

Vekilimizi bu yasadan dolayı tebrik ederim

SIRADAKİ HABER