Kahramanmaraş’ta Riskli Yapılar Açıklandı

MHP MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan’ın sorusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 4 bin 481 adet yapının riskli yapı olduğunu ve bu yapılardan bin 281’inin yıkımının gerçekleştiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta Riskli Yapılar Açıklandı

Kahramanmaraş’ın deprem gerçeğini mecliste dile getiren MHP’li Sefer Aycan’a cevaben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık deprem riski taşıyan mahallelerde çalışma yapılması için Kahramanmaraş’ta ilgili belediyeler tarafından eksik belgelerin tamamlanması neticesinde riski yönetebileceklerini bildirdi.

Kahramanmaraş ilinde bulunan Türkoğlu Belediyesi dahil olmak üzere diğer Belediyelerce zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle Bakanlığımıza iletilen herhangi bir riskli alan teklifi bulunmadığı gibi Kayabaşı, Divanlı, Kümbet mahallelerinde de 6306 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza iletilen herhangi bir teklif bulunmadığını dile getirdi.

Milletvekili Aycan’ın sorularına ilişkin bakanlıktan cevaben şu açıklamalara yer verildi: “Ülkemizde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca "Riskli Alan", 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca "Yenileme Alanı" olarak belirlenen alanlarda gerçekleştirilmekte olup, 5393 ve 5366 sayılı Kanun uyarınca kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına yönelik talepler, ilgili mevzuatlar gereği alan tespiti ve uygulama yapmaya yetkili büyükşehir belediyesince veya ilçe belediyelerince, 6306 sayılı Kanun uyarınca kentsel dönüşüm kapsamına alınmaya yönelik talepler ise ilgili idarenin talebi üzerine Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

Bakanlığımızca 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, bütüncül yaklaşımın geliştirilmesi, sürecinin iyileştirilmesi ve stratejilerin belirli programlar dahilinde ortaya konulması amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek olan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik ilke ve Esaslar" hazırlanmış ve 19/02/2019 tarihinde Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Bahsi geçen ilke ve esaslar, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıklarınca Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin hazırlanması ve afet riski en yüksek olan alanların tespit edilerek üç ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi amacıyla il Valiligine iletilmiş; bu kapsamda da, Riskli Alan, Rezerv Yapı Alanı, Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ve Kentsel Yenileme Alan tekliflerinin, ilgili belediye başkanlığı tarafından il/ilçe genelinde hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun görülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde önceliklendirilen alanlar arasından seçilmiş olması şartı getirilmiştir.

EKSİKLİKLER İLGİLİ BELEDİYELERE İLETİLDİ

Bu doğrultuda; Kahramanmaraş İli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığınca ve Elbistan Belediye Başkanlığınca Kayabaşı, Divanlı, Kümbet mahallelerini de içine alarak hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgeleri Bakanlığımıza iletilmiş; "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar" çerçevesinde Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen eksiklikler ilgili belediye başkanlıklarına bildirilmiş ve belgelerin tamamlanmasına ilişkin süreç devam etmektedir.

BAKANLIĞIMIZA İLETİLEN HERHANGİ BİR TEKLİF BULUNMAMAKTADIR

Ayrıca, Kahramanmaraş ilinde bulunan Türkoğlu Belediyesi dahil olmak üzere diğer Belediyelerce zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle Bakanlığımıza iletilen herhangi bir riskli alan teklifi bulunmadığı gibi Kayabaşı, Divanlı, Kümbet mahallelerinde de 6306 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza iletilen herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLENDİRİLDİ

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun kapsamında, Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacı Bayram Veli, Gayberli Malik Ejder Mahalleleri ile Gayberli Mahallesinde 29,88 hektarlık alan zemin durumu sebebiyle 2013/4252 Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yusuflar (Tekke) Mahallesi 24,00 hektarlık alan üzerindeki yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 2013/4830 Bakanlar Kurulu Kararına istinaden riskli alan ilan edilmiş ve alandaki iş ve işlemler konusunda Bakanlığın Oluru ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

UZLAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yusuflar (Tekke) mahallesi riskli alanında bulunan hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Mağralı (Çamlık) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,18 hektarlık alan ile Kurtlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 31,52 hektarlık alan 19/02/2015 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile, Saçaklızade mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 2,94 hektarlık alan 26/07/2016 tarihli Makam Olur'u ile rezerv yapı alanı olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Yusuflar (Tekke) mahallesi riskli alanında bulunan hak sahipleri ile uzlaşmagörüşmeleri Onikişubat İlçesi, Kurtlar Mahallesi, Magralı (Çamlık) Mahallesi ve SaçaklızadeMahallesi sınırları içerisinde bulunan rezerv yapı alanlarında ve Yusuflar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 24 hektarlık riskli alanda üretilecek konut ve ticaretler üzerinden yürütülmektedir.

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar 6306 sayılı Kanun kapsamında, Maraş il genelinde 4 bin 481 adet bağımsız bölüm içeren toplam bin 346 adet yapı "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan, 4 bin 310 adet bağımsız bölüm içeren toplam bin 281 adet riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, 6306 sayılı kanun kapsamında yer alan uygulama alanlarında yer bilimsel etüt çalışmaları yapılmadan planlama ve yapım işlerine başlanamamaktadır.” Kaynak: marasmanset.com


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER