KSÜ’de yabancı öğrenci sayısının her geçen gün arttığını ve dünya üniversitesi olabilmenin en önemli göstergesinin yabancı öğrenci sayısından geçtiğini dile getiren TÖMER Müdürü Yrd. Doç.Dr. Sadi Gedik konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Gedik Açıklamasında: “ 20 Ocak 2014 tarihinde 28888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Ocak ayı sonunda kurulan Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin temel amacı Türkçenin öğretimi ve araştırılması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu çerçevede özellikle Üniversitemize yurt dışından gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Türkçe kursları açmak merkezimizin ilk faaliyet alanıdır. Bilindiği üzere Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı her geçen yıl hızla artmaktadır.

Dünya üniversitesi olabilmenin en önemli göstergelerinden birisi yabancı öğrenci sayısıdır. Üniversitelerimizin sadece Türk vatandaşlarını değil aynı zamanda yurt dışından gelen öğrencileri de eğitmek için bir yarış içine girdiklerini görmekteyiz. Bizlerde KSÜ olarak bu yarışın içinde olabilmek için Türkçe Öğretim Merkezimizi etkin bir şekilde çalıştırmamız gerektiğini biliyoruz. Biz KSÜ TÖMER olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında yabancılara Türkçe öğretmek için Türkçe Kursları açmak üzere bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve 10 Kasım 2014 tarihinde 15 kişilik ilk grubumuzla Türkçe kursuna başladık. Bu grup daha çok Başbakanlığımıza bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burslandırılan öğrencilerden oluşmaktadır.

Özellikle Suriyeli mülteci kardeşlerimizin Türkçe öğrenme konusunda yoğun taleplerinin olduğuna şahidiz. Özellikle bu sebeple kurs ücretlerini elimizden geldiği kadar alt limitte tutmaya çalıştık. Merkezimizde Yabancılar İçin Türkçe Kursu, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede A1-A2 temel düzey, B1-B2 orta düzey ve C1 ileri düzey olmak üzere beş kur üzerinden kurslarımız düzenlenmektedir. Kurslarımızda dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin hepsinin birlikte gelişmesini sağlayan bir metot takip edilmektedir.  Kolaydan zora doğru, en çok gerekli olandan en az gerekli olana doğru bir öğretim sistemi uygulanmaktadır. Merkezimizde Türkçe öğrenmek isteyenlerin ferah bir mekânda ve tecrübeli bir öğretim kadrosuyla zevkle Türkçe öğreneceklerine olan inancım tamdır” dedi.

Editör: Haber Merkezi