Gıda üretiminin arttırılması ve işsizliğin önlenmesi için büyük çaba sarf edildiğini belirten yetkililer, su ürünlerinin öneminin giderek arttığını vurguladılar. Balıkçılığın, hem beslenmemiz için önemli bir kaynak olduğunu hem de ekonomik açıdan büyük bir iş sahası sunduğunu ifade ettiler.
Balıkçıların geçimlerini sağlayabilmelerinin, avlak sahalarının verimli olmasına bağlı olduğunu dile getiren İl Müdürlüğü yetkilileri, balıkçılığın geleceğinin yasal düzenlemelere uyumla şekilleneceğini vurguladılar. Avlanma yasaklarının, su ürünleri kaynaklarının korunması, üretimin artırılması ve ekonomik türlerin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirttiler.


22 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren 5/1 sayılı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile 5/2 Numaralı Tebliğ uyarınca, İlimizdeki iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında sazangillerin avcılığının yasak olduğu bildirildi. Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ kapsamında ise 1 Nisan – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında sazangillerin sportif amaçlı avlanmasının yasaklandığı belirtildi. Bu dönemde avlanması yasak olan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatının da yasak olduğu hatırlatıldı.
Yetkililer, avlanma yasağına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirtirken, bu konuda daha detaylı bilgi için Bakanlık internet sitesi veya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile iletişime geçilebileceğini bildirdiler.
Son olarak, kamuoyuna yapılan çağrıda, balık neslinin korunması ve gelecek kuşaklar için balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemi vurgulandı. Yasaklara uymayanların yetkili birimlere bildirilmesi gerektiği de önemle vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi