Kahramanmaraş Memur-sen Engelli Komisyon İl Başkanı Selami Gürbak, engelli bireylerin dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu ve 2011 verilerine göre bu rakamın ülkemiz nüfusunun yüzde 7’sine tekabül ettiğini kaydetti.

Türkiye’de toplam nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50.3 iken, engelli nüfusun işgücüne katılım oranının yüzde 22 civarında olduğuna dikkat çeken Gürbak, kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelin memur kadrosunda çalıştığını anımsattı.

“BİR İHSAN OLARAK DEĞİL BİR İRFAN OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKMEKTEDİR”

Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceğ, daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamanın herkesin görevi olduğuna vurgu yapan Gürbak şu şekilde konuştu: “Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak mümkün olmazsa da; engelleyici bakışı, engelleyici mevzuatı, fiziki ve psikolojik bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hayattan soyutlamak yerine hayatın içine katan yaklaşımları bir ihsan olarak değil insanı önceleyen bir irfan olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Engelliliği, atıl kalmanın kaderi olmaktan çıkarıp, üreten, kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan imkânlara kavuşturmak gerekmektedir.

Bu şuur engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamanın aksine toplumun merkezinde olmak için çalışmasını; toplum, devlet ve Sivil Toplum Kuruluşlarında daha kapsamlı ve kararlı bir tutum içerisinde olmasını gerektirmektedir.

Engelleri aşmak, engelsiz bir yaşamı kurmak için başlattığımız sendikal yolculuğumuz boyunca engelli kamu görevlilerimizin gerek kazanımları noktasında gerekse sendikal örgütlenme noktasında önemli katkılarda bulunduk. Hâlihazırda 60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini konfederasyonumuzun üyesi durumundadır.”

“BİRÇOK SOSYAL VE MALİ KAZANIM SAĞLADIK”

Bağlı bulundukları Konfederasyonun çalışmaları neticesinde elde ettikleri kazanımlar hakkında bilgi veren Gürbak şunları söyledi: 

“Engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atama yapılmasını sağladık.

Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığını, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık. Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamu konutlarından yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladık.

Engelli memurların mesai saatlerini özür durumlarını da dikkate alınarak diğer memurlardan farklı şekilde düzenlenmesini sağladık. Aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık.

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine; 0-6 yaş için 189 TL, 6 yaş üstü çocukları için 95 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık. Engelli kamu görevlilerinin; mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasını sağladık. En son kazanım olarak da engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümleri ortadan kaldıran yasa değişikliği geçen gün Meclis’te kabul edildi.

Saydığım maddeler dışında engelli kamu görevlilerine daha birçok sosyal ve mali kazanım sağladık. Engelliliğimizi artıran, bizleri atıl bırakan engelleyici bakışı aşmaya yönelik olumlu adımların atılmasını sağladık.”

ENGELLİ BİREYLERİN TALEPLERİ

Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak bu kazanımları artırmanın, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın gayreti içinde olduklarını belirten Komisyon Başkanı Selami Gürbak, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olmasını,

Ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkı verilmesini,

Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kullandırılmasını,

Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılmasını, ilaveten her 5 yılda ilave bir derece verilmesini,

Engeli nedeniyle erken veyahut malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl üzerinden esas alınarak hesaplanmasını ve ödenmesini,

Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamasını,

Kamu görevlilerinin merakla beklediği ek gösterge konusunun kapsamına engelli kamu görevlilerimizin de özel olarak dâhil edilmesini,

Engelli kamu personelinin yeşil pasaport hakkından daha erken faydalanmasını,

Engelli kamu görevlilerinin, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımlarında KDV’den muaf tutulmasını,

Hac ve umre kontenjanları içerisinde, tıpkı şehit yakınları ve gaziler için ayrıldığı gibi,  Engelliler için de özel kontenjan ayrılmasını, Engelliler ve refakatçilerinin hac ve umre farizalarından % 50 indirimli olarak faydalandırılmasını,

Eğitim durumu uygun olan engelli kamu çalışanlarının görevde yükselme sınavından muaf tutularak istemeleri halinde eğitimin gerektirdiği kadrolara atamasının yapılmasını,

Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlanmasını,

Engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu bir servis hizmetinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan açılmasını istiyoruz.”

Gürbak sözlerini şöyle tamamladı: Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi