Lojistik Üssü Olacağız!

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Teknokent tarafından desteklenen “Kahramanmaraş Uluslar arası Lojistik” konferansı KMTSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

Lojistik Üssü Olacağız!
 Tekstil’i, metal mutfak eşyası, kâğıdı, çimentosu ve birçok sektörde can suyu olacak lojistik merkezi hakkında yapılan konferans’ta konuşan Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, lojistiğin derin tarihimizde yatan ayrı bir yerinin olduğunu söyledi. Türkoğlu’na yapılacak olan Lojistik merkezi ile Kahramanmaraş’ta üretim yapan tüm parametrelerin 2 veya 3 katı canlanacağını belirten Güvençer: “Bu coğrafyadan, Bu milletten, bu devletin derin tarihinden lojistik anlamında öğreneceği çok şey vardır. Bir uzaktan yolcu geldiğinde haline bakıp uzaktan geliyor herhalde deriz. Daha da önemlisi yolculuğa hazırlanan bir kişiye, bir gruba, bir aileye baktığımızda, hazırlıklarına bakarsak eşyalarına, derleyip toparladıklarına, araçlarına ve gereçlerine bunlar çok uzak yolcu, bunlar çok uzun yola gidecekler, uzun bir yolculuğa çıkacaklar anlaşılan hedefleri büyük deriz” dedi.

Vali Güvençer şöyle konuştu: “104 milyon olarak değerlendirilmiş ve binlerce metrekare açık alanı olan lojistik merkezimize baktığımızda biraz önce bahsettiğim ulaştırma bakanlığımızın, hükümetimizin, yerel yönetimlerimizin sektördeki karayolu, demir yolu ve havayolu alanlarında ki projelerine baktığımda, geldikleri ve gittikleri yöne baktığımda aynı uzay dini keşfettiğim, büyük hedefleri olduğuna hükmettiğim hedeflerinin çok büyük, yolunun çok uzun,  gücünün çok ağır olduğunu ama bugünde olması gerektiği gibi son derce isabetli ve stratejik bir adımla bu yola hazır olduğunu yola çıktığında da bu ön hazırlığı sayesinde kolaylıkla ve en kısa zamanda hedefine varacağını görüyorum”

2023 HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: “Bugün lojistik sektörünü konuşacağımız Uluslararası Lojistik Konferansının; 5 milyar dolar sanayi üretimi ile Türkiye’de sayılı sanayi kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş’ta yapılıyor olması, kentin 2023 hedefleri ile sosyoekonomik kalkınmasını sürdürülebilir zemine yerleştirmesi bakımından önemli bir organizasyondur” dedi.

“Kahramanmaraş; edebiyatın, sanatın, tarihin, kültürün, mozaiğin, tekstilin, dondurmanın, kırmızıbiberin, enerjinin başkenti konumuyla; doğal kaynakları, gelişmiş sanayi altyapısı, elindekini ve fırsatları iyi değerlendiren girişimcileriyle Türkiye’nin büyümedeki yüz akı olmuştur” diyen Karaküçük şunları kaydetti: “  870 fabrika, 5 milyar dolar reel sektör yatırımı,2milyar dolardış ticaret hacmi, 5 milyar dolar sanayi üretimi, 1 milyar dolar tarımsal üretimi, 4 milyar dolar kredi hacmi,  tekstil, enerji, metal mutfak eşyaları, kağıt gibi ana sektörlerde başardığı ihtisaslaşma, Kahramanmaraş’ın üretimde örnek kent olmasını sağlamıştır.  Çalışmalarına devam ettiğimiz; 5320 dönüm Tekstil İhtisas OSB ile Kahramanmaraş, çok daha büyük üretim kapasitesine erişecek, üretimi ve üretim çeşitliliği katlanarak artacak ve Kahramanmaraş dev sanayi şehirleriyle yarışacak hale gelecektir.  Kahramanmaraş sanayide dönüşümü gerçekleştirerek sektör çeşitliliğiyle, geniş ürün yelpazesiyle, geniş pazarlara açılacak, modelleme, tasarım, markalaşma, fuar, kongre, konferans gibi organizasyonlarla2023 Vizyonunu tamamlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞ 2023 VİZYONUNA HİZMET EDECEK

Necip Fazıl’ı, Aşık Mahzuni’yi yetiştiren şairler kenti Kahramanmaraş; yeni değerlerini yetiştirmek ve kültür zenginliğini daha da derinleştirmek üzere daima yoluna devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aldığı desteği üretime dönüştürerek Türkiye’nin 2023 vizyonuna hizmet edecektir.

 Özellikle yeni yatırım sahaları üretmek adına yürüttüğümüz çalışmalar, Tomsuklu OSB, ıslah OSB, İş Geliştirme Merkezi gibi projelerimizle; Lojistik Merkeziyle; yeni ihtisas sanayi siteleri, sektörel ticaret merkezleri, yeni turizm yatırım alanlarıyla; güçlü üniversitesi, Teknokenti, Tekmeriyle; Germanicia Antik Kenti ve Ashab-ı Kehfiyle; Necip Fazıl’ı ve Aşık Mahzuni’siyle, alternatif turizmi ve su sporlarıyla; florası ve gastronomisiyle geleceğin yıldız kentleri arasında hak ettiği yerini alacaktır.

ÇOK YARARLI BİR ETKİNLİK

Kahramanmaraş’ın hedefleri ve gelişim potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından lojistik hizmetlerin büyük bir önemi bulunmaktadır. Hava, kara ve demiryolu ulaşımının yerel ve bölgesel kalkınma stratejileri doğrultusunda iyileştirilmesi, üretimin yoğunlaştığı bölgelerde lojistik köylerin kurulması gerekmektedir.  Bu itibarla, Kahramanmaraş Uluslararası Lojistik Konferansı, lojistik sektöründe mevcut durum ve ihtiyaçların belirlenmesi, Ulaştırma Bakanlığımız ile sektörde öne çıkan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek tüm sektörel aktörlerin ortak akıl oluşturması bakımından çok yararlı bir etkinlik olacaktır”

TAŞIMA TEKERLEĞİN İCADINDAN BU YANA YAPILMAKTADIR

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız: “Lojistiğin temeli taşımacılığa dayanmaktadır. Lojistik her ne kadar son 30 yılın sektörü olsa da; taşımacılık tekerleğin icadından ve insanlığın yerleşik yaşama geçişinden itibaren insanlık tarihinde yer almış bir operasyondur” dedi.

 “Lojistiğin diğer unsurlarından biri olan depolama faaliyetleri ise; belirli nokta, noktalardan gelen ürünlerin yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta, noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır” diyen Yıldız şunları kaydetti: “ Kahramanmaraş; tekstil, çelik mutfak eşyası, gıda, kağıt, çimento ve enerji sektörlerinde yatırımlarına devam ederken Ajansımız da gerek sağladığı maddi destekler gerekse bugün düzenlediğimiz Uluslararası Lojistik Konferansı gibi bilgi yoğun programlar ile misyonunu gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ticari hayatın lokomotifi ihracat ile ithalat birbirinden hiç ayrılmazken bunları destekleyerek başarıya ulaştıran yegane sektör Lojistiktir.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİMİZ VAR

Hiç şüphesiz ülke olarak zengin, müreffeh, kalkınmış bir ülke olma yönünde geleceğe yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Ülkelerin büyümesinde malların ve değerlerin birbirine aktarımı, paylaşılması, değişilmesi lojistik adı altında yürütülen bir sektör olarak gün geçtikçe güçlenmekte, hakim sektörler arasında yerini almaktadır. Sadece ülkemizin iç ve dış ticaretinde üstleneceği rol ile değil, sahip olduğumuz avantajlı konuma dahil olarak bölgesel ve küresel ticaretin akışından alacağı pay ile de lojistik sektörü ilimizde önemli bir potansiyeli vaat etmektedir. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir köprü durumunda olan ülkemiz bu avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından da önemli lojistik üsler arasında değerlendirilmektedir. Yapılan her çalışmanın ve atılan her adımın gerek ülke olarak gerekse ülke ticaretini sürdürmekte olan kurum ve kuruluşlar ile özel sektör için önemli bir avantaj haline dönüştüğünün altını çizmek istiyorum.


HER KURUM DESTEK VERİYOR

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işbirliği ile düzenlenen faaliyetlerin yanı sıra üniversitelerde lojistik sektöründe açılan eğitim amaçlı bölümler lojistik kavramının her yönüyle öğrenilmesi ve bu alanda nitelikli kalifiye elemanların sektöre kazandırılması bakımından hayatiyet taşımakta ve bu günlerde de artan bir hızla gelişmektedir. Günümüzde gelişen bilişim teknolojilerinin kullanılması ile birlikte; stoklama maliyetleri düşürülmüş, nakliye hizmetlerinde optimizasyon sağlanmış, tüm lojistik iletişim teknikleri ile birbirine bağlanmış, önceden planlama ile modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde bölgemizin makro düzeydeki planlanması, kaynaklarının yönetilmesi, girişimciler için bir cazibe merkezine getirilmesi ve sektörler arasında işbirliğinin sağlanması anlamında önemli bir altlık oluşturan plan ve planlamalar arasında lojistik mastır planının önemini vurgulamak istiyorum. Bölgemizde lojistik sektörü konusunda gerekli bilinçlenmenin ve yatırımların bir an evvel oluşması gerekmektedir. İlgili tüm taraflar arasında dil birliği ve ortak anlayış oluşmalıdır. Tüm öne çıkan sektörlerimizde ulusal ve küresel rekabette Lojistik en önemli enstrümanlardan birisidir”

Açılış konuşmalarının ardından Lojistik Daire Başkanı Çetin Altun, TCDD Yüksek Dairesi Başkan Yardımcısı Naci Özçelik, KSÜ Türkoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Çağatay Tanrıverdi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Demiryolu Taşımacıları Derneği Başkanı Özcan Salkaya, Uniconsult Hamburg Danışmanı Frank Busse, Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla Yıldıztekin, Rinak Lojistik Yön. Kur. Bşk. İbrahim Öz ve Limakport İskenderun Genel Müdürü Cem Aysel, lojistik hakkında birer sunum yaptı. 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2014, 16:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER