Firmalarımız Mağdur Olmasın

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilenen ve borçların geri tahsili için yapılan iyileştirme devam ediyor. Odaları ve çeşitli kurumları ilgilendiren bu konu için KMTSO’dan yazılı bir açıklama yapıldı.

Firmalarımız Mağdur Olmasın
 Açıklamada, borçların tahsili için yapılan bu uygulamadan herkesin yararlanması ve mağdur olmaması için yapılandırmaya gidilmesi istendi. 6552 sayılı Kanun ile muhtelif kanunlar dolayısıyla yapılması gerekenlerin maddeler halinde sıralandığı açıklamada,

Limited şirketler, sermayelerini asgari tutara yükseltmeyen şirketler ve oda borçlarını kapsayan konular hakkında şunlara yer verildi: “

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI;

Üyelerin, Geçici 18. maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 1 Aralık 2014 tarihinde kadar Ticaret ve Sanayi Odası’na bir dilekçeyle başvurması şarttır.

Alacakların yapılandırılması kapsamı 11.09.2014 tarihinden önceki aidat borçlarını kapsar. Ekim 2014 ayı 2. taksiti kapsam dışındadır.

Üyelerin 1 Aralık 2014 tarihinde kadar başvurusu üzerine asıl alacak miktarına ÜFE oranları ilave edilerek bulunan miktar üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksite bölünür.

Yeniden yapılandırılarak hesap edilen tutarın tamamının ödenmesi halinde ödenmesi gereken tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılır.

Toplam meblağ veya taksit tutarları vade tarihine kadar kredi kartıyla tek çekim yapmak suretiyle tahsil edilebilir.

Vergi dairesinden kaydı silinmiş olan şahsın kendisi veya vekili tarafından müracaat edilerek Odadaki kaydının sildirilmesi durumunda, vergi dairesinden kaydının silindiği tarihten önceki aidatlar yapılandırılarak tahsil edilecek, sonraki aidat borçları yönetim kurulu kararı ile silinecektir.

Vefat eden şahısların 18 yaşından büyük varislerinden herhangi biri tarafından müracaat edilerek Odadaki kaydının sildirilmesi durumunda, aidat borçlarının tamamı Yönetim Kurulu kararıyla silinecektir.

Kanun kapsamında, yasal süresinde (1 Aralık 2014 tarihine kadar) aidat borçlarını yapılandırıp ödemeyen üyelerimizin borçları, yine Kanunun öngördüğü şekilde icrai işlem yapılarak tahsil edilecektir. Odaya daha önceden kayıt yaptırıp firmasını kapatanların, Odamızdaki kayıtlarının silinip silinmediğini ve aidat borçlarının olup olmadığını sorgulamaları, af ve yeniden yapılandırmadan yararlanmaları açısından önem arz etmektedir

TÜRK TİCARET KANUNUNDA;

Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarından silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sermayelerini asgari tutarlara yükseltmeyen şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir.

Anonim ve limited şirketlerde, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının hazırlanacak (esas sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla) iç yönergenin tescil ilanına müteakip atanabileceği düzenlenmiştir”

 

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2014, 12:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1539

banner1538

banner1541