Enerji Bakanlığı’nın 2016 Bütçe Sunumunda elektrik üretmek ve ısınmak için ithal edilen 7.2 milyar Dolarlık gaz ithalatının kömür ile son bulacağını belirten Beşen, Afşin-Elbistan başta olmak üzer bir çok işletmenin üretim gücü yüzde 100 konuma çıkarılması ile enerji bağımlılığını biteceğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük’ün önceki gün gerçekleştirdiği 34. Olağan Mecliste “Yenilebilir Enerjide Kahramanmaraş iyi bir yerde olacak” sözünü hatırlatan Beşen, “Kömür üretimi konusunda 4,3 milyar ton rezerve sahip Afşin Elbistan üretim sahamız var. 2013 yılı rakamlarına göre yılda yaklaşık 3 bin saat güneş ışığı alan Kahramanmaraş yenilenebilir enerji de de iddialı bir konuma gelecek” dedi. 

AK Parti Hükümetinin her alanda olduğu gibi enerji alınanda da yatırım yapacak müteşebbislere ciddi destekler sağladığına değinen Beşen sözlerini şöyle sürdürdü; “AK Parti hükümetinin ekonomide ve sağlıkta, eğitimde yakaladığı başarıların tecrübesi ışığında enerji de de ciddi adımlar atılıyor. Yer altı kaynaklarımızın güncel rakamları çıkarılıyor. Afşin Elbistan kömür sahasının yüzde yüz konuma geçmesi ile birlikte enerji bağımlılığından kurtulacağız. Enerji yatırımı yapmak isteyen herkese ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Gelecekte petrolün, doğalgazın alternatifi olarak güneş ve rüzgar enerjisi var. Bunu aktif bir şekilde kullanmak için ciddi yatırımlar yapılıyor. Kömür işlemesinde uygulanacak teknoloji sayesinde de hava kirliliği yaşanmayacak. Geleceğin süper gücü Türkiye, önüne çıkan her engeli kendi dinamikleri ile çözmeyi bilen bir ülke”

YERLİ KAYNAKLARI SİSTEME KAZANDIRACAĞIZ
Türkiye’nin kömür stratejisine göre, elektrik üretiminde yerli kaynaklardan biri olarak kullanılan linyitten elde edilebilecek enerji üretim potansiyelinin yaklaşık 25 bin megavat seviyesinde bulunduğu öngörüldüğünü belirten Beşen, Bu kapasitenin devreye alınmasıyla yaklaşık 7.2 milyar dolar karşılığı olan 32.5 milyar metreküplük doğalgazdan elde edilebilecek elektrik üretimi sağlanabileceğini söyledi.

AFŞİN ELBİSTAN HAVZASINA ÖZEL MODEL
Bakanlığın Afşin Elbistan havzasına özel model uygulayacağının altını çizen Beşen konuşmasını şöyle sürdürdü; “Afşin-Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi için özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanması. Kamu elinde olup redevans usulüyle yeni ihale edilecek sahaların özel sektöre devrinin sağlanması. Kömür aramalarına hız verilerek rezervlerin artırılması. Yerli kömürün temiz kömür teknolojileri ile üretilmesi, gazlaştırılması, sıvılaştırılması gibi alanlarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi. Yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarına yönelik teşvik uygulamasının izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi. Kamu elinde bulunan linyit yakıtlı termik santralların rehabilite edilmesi.”