Kahramanmaraş’ın son asırda yetiştirdiği tarihçilerden olan Yaşar Alparslan, şehrin tarihi, coğrafyası, kültürü, el sanatları ve gastronomisi gibi birçok alanda 100’ü aşkın eser kaleme aldı. Başta Kahramanmaraş kültürü, tarihi ve coğrafyası  genelde ise İslam dini ve Türk tarihi alanlarında sayısı 100’ü bulan yüksek lisans ve doktora çalışmasına fahri danışmanlık hizmeti sundu. Yerel ve ulusal boyutlarda çok çeşitli konularda eserler veren araştırmacıların, yazar ve şairlerin eserlerinin danışmanlığını, editörlüğünü ve yayıncılığını üstlendi.

KAHRAMANMARAŞ’IN BİLİM, KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ OLMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Ömrünü, Kahramanmaraş’ın kültürünü, tarihini, sanatını, coğrafyasını, mimarisini ve gastronomisini araştırmaya, değerlerini ortaya çıkarmaya, yayınlar yaparak geleceğe aktarımına vakfeden Yaşar Alparslan, Kahramanmaraş’ın bilim ve kültür ve turizm şehri olarak öne çıkması için büyük çaba sarf etti.

DÜNYADA TEK NÜSHA OLAN EL YAZMALARININ OLDUĞU 25 BİN CİLTLİK ÖZEL KÜTÜPHANE

İlahiyatçı ve tarihçi olan Yaşar Alparslan, mesleğinin öğretmen olması hasebiyle binlerce öğrenci yetiştirmiş, hocası Hafız Ali Efendi’den etkilenerek okumaya merak salmış, çok okumuş, özel kitapları toplayarak çok büyük ve kıymetli bir kütüphane kurmuştu. Çeşitli alanlarda 25 binden fazla kitaptan oluşan kütüphanesi, el yazmaları, arşiv vesikaları, hatıratlar bakımından oldukça zengin. Kütüphanesinde bulunan bazı eserler nadir eser statüsünde olup dünyada başka nüshası bulunmuyor. Geçen asrın ayaklı kütüphaneleri olarak anılan Ali Emirî ve Mükrimin Halil Yinanç gibi Yaşar Alparslan da hayatının son dönemlerinde ayaklı kütüphane olarak anılıyordu.     

YAŞAR ALPARSLAN ŞEHRİN YAŞAYAN HAFIZASIYDI!

Yaşar Alparslan, bilgi ve birikimini paylaşmak, oluşturduğu muazzam kütüphanesini kullanıma açarak bilim dünyasına hizmet etmek, Kahramanmaraş’ın tarihini, kültürünü, sanatını, edebiyatını, musikisini, gastronomisini, coğrafyasını tanınır hale getirmek, kent hafızası oluşturmak için Dulkadiroğlu Belediyesi ile ortak hareket ederek Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nin kurulmasına öncülük etmişti. Dulkadiroğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde resmiyet kazanan kurumun inşa sürecinden itibaren tüm safhasında gönüllü olarak hizmet etmişti. Çok sayıda eserin yayınlanmasına vesile olmuş, onlarca eser kaleme alarak şehrin tarihine ve kültürüne yönelik yayınlar yapmıştı. Bir nevi şehrin yaşayan hafızasıydı.

KAHRAMANMARAŞ İLE İLGİLİ BİNLERCE KİTAP VE FOTOĞRAF ARŞİVİNE BİR TIKLA ULAŞILABİLECEK!

Dulkadiroğlu Belediyesi Yaşar Alparslan Hocanın Hayalini Gerçekleştirdi: e-Kütüphane Kuruldu. Özel kütüphanesini Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nin istifadesine sunmuştu. Kahramanmaraş’a dair eserler ile Kahramanmaraşlı yazarların muhtelif konulara dair eserlerinin hem fiziki olarak hem de dijital olarak bulundurulması için maddi ve manevi büyük emek harcamıştır. Vefatından önce tüm eserlerin dijital bir kütüphaneye dönüştürülmesi için çaba göstermişti. Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi çatısı altında başlattığı e-kütüphane (dijital kütüphane) projesi 6000 eser, 10 binden fazla fotoğraf arşiviyle kullanıma açık hale getirildi.

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ’NDEN AHDE VEFA ÖRNEĞİ: YAŞAR ALPARSLAN İSMİ YAŞATILACAK

6 Şubat depreminde şehit olan Yaşar Alparslan, ilerlemiş yaşına rağmen (76) şehadete kavuştuğu güne kadar Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nde ilim ve irfan noktasında çalışmalarını sürdürdü. İdeal insan numunelerine ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, ilme, sanata, edebiyata, kültüre ve tarihe ömrünü vakfetmiş bir örnek insan, çalışmalarıyla şehrin dününe, bugününe ve yarınına dair büyük hizmetleri dokunmuş bir alim zat olan Yaşar Alparslan’ın isminin yaşatılmasının önemine binaen ve ayrıca ahde vefa mefhumunun yaşatılması gerekçeleriyle; Dulkadiroğlu Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi ismi, Yaşar Alparslan Tarih Kültür Araştırma Merkezi ve e-Kütüphanesi şeklinde değiştirildi.

Editör: Neşe YILDIZHAN