Ocak ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarken, işsiz sayısı 85 bin kişi artışla 3 milyon 214 bin kişiye ulaştı.
İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak gerçekleştiği belirtilirken, istihdam edilen kişi sayısının 160 bin kişi artışla 32 milyon 222 bin kişi olduğu kaydedildi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49 olarak hesaplandı.
İşgücüne katılım oranının 0,3 puan artarak yüzde 53,9'a yükseldiği Ocak ayında, erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 olarak belirlendi.
Genç nüfusta (15-24 yaş grubu) işsizlik oranının 1,1 puanlık artışla yüzde 16,6'ya çıktığı gözlemlenirken, bu oranın erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olduğu tespit edildi.
Ocak ayı istatistiklerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, istihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresinin bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşmesi oldu.
Atıl işgücü oranının 1,7 puanlık bir artışla yüzde 26,5'e ulaştığı belirtilirken, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 18,3 olarak hesaplandı.
Bu veriler, Türkiye'de işsizlik oranının artış gösterdiğini ve özellikle genç nüfusta işsizliğin daha da yükseldiğini ortaya koyuyor. İstihdam edilenlerin azalan çalışma süreleri ve artan atıl işgücü oranları, iş gücü piyasasındaki zorluklara işaret ediyor.

Editör: Haber Merkezi