28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya/ Belekte yapılan kongreye Kahramanmaraş  İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt,  Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Belediyesi İlkokulu Müdürü Selahaddin Uğur,  Özel Özderya Koleji Müdürü Mehmet Fatih Erdoğan,  Özel Rekor İlköğretim Okulu Müdürü Nihat Belkıran,  Okul Kurucu Temsilcisi Hasan Kaya ve Özel Beyza İlkokulu Müdürü Mustafa Könençoğlu katıldı.

      Kongreye katılan Özel Özderya Koleji Müdürü Erdoğan kongreyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Biz katılımcılara kongreye iki bine yakın kişinin katıldığı söylendi. Bu gerçekten ciddi bir katılımcı sayısıydı. Başta Sayın Bakanımız Nabi Avcı olmak üzere Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin kongreye büyük destek verdiklerinin göstergesiydi. Ayrıca seksen bir ilin Milli Eğitim Müdürünün kongrede bulunması da bu desteğin ne denli güçlü olduğunu göstermekteydi.

       Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil Üniversitelerden, Eğitim Sendikalarından, Özel Öğretim Kurumları Derneklerinden ve Özel Okullardan çok sayıda temsilcisinin katıldığına şahit oldum.  Tek kelimeyle; kongreye ilgi ve katılım son derece memnuniyet vericiydi.


         Önce protokol konuşmaları yapıldı. Protokol konuşmalarından sonra söz, Gazeteci – Yazar Rasim Özdenören’ e verildi. Rasim Özdenören onur konuğuydu. Sayın Özdenören bir çok konuya değindi.  Türkiye’de Özel Okul bulunmadığını, kendi müfredatını yapmayan okullara özel okul denilemeyeceğini belirterek salondan büyük alkış aldı.

         Daha sonra “Yeni Türkiye Yolunda Eğitim” konulu konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Sayın Müsteşar Yusuf Tekin konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı. “Kongreden çıkacak görüşler ışığında yeni çalışmalar yapabiliriz. Türkiye’deki eğitim paydası içerisinde özel eğitim kurumlarının payı çok az. Özel okul payı 2020 yılında en az yüzde 15 seviyesinde olmalıdır. Bunun içinde çalışmalarımız devam etmektedir” diyelerek özel okulcuların yüreğine su serpti.  

         Kongrenin ilk gününde açılış konuşmalarını takiben beş ayrı salonda faaliyetler yürütüldü. Eğitimin felsefi boyutunun, estetik, ontoloji ve metafizik, medeniyet, etik, epistemoloji, eğitim politikası, özel öğretim kurumları, kültür ve din cephelerinden tartışmalar yapıldı.

        Bu çerçevede yapılan sunumlarda eğitim ve felsefe arasındaki ilişkiyi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden kurmak ve coğrafi, kültürel özellikleri oluşturulacak felsefenin temeli kılmak konusunda bir fikir birliği oluştuğu gözlendi. "Bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle nasıl bir insan modelinin toplumsal mutabakat çerçevesinde ele alınması gerektiği masaya yatırıldı.


       21. yüzyıla damgasına vurabilecek bir insan modelinin estetik, düşünsel, duygusal ve değer hususiyetlerinin neler olması gerektiği konusunda yoğun tartışmalar gerçekleştirildi. Bu anlamda öncelikle bir medeniyet tasavvurunun tartışılması gerektiği farklı konuşmacılar tarafından vurgulandı.

Özel okulların, Türk eğitim sistemi içerisinde özellikle okul düzleminde yeni bir felsefi yaklaşım oluşturulması konusunda ne tür katkıları olabileceği hususu Özel Öğretim Kurumlarının yöneticileri, dernek başkanları ve eğitimcileri tarafından ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu bağlamda dünyadaki eğitim felsefesi yaklaşımlarıyla Türkiye'deki okullarda uygulanan ve uygulanması hedeflenen felsefi yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, konu ile ilgili orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılması dile getirildi.

       Özel okulların Türk eğitim sisteminde gerçekleştirilebilecek bu tür bir felsefi açılıma öncülük edebilmeleri için başlangıçta pilot projeler ile mevcut okulların dışında farklı okul modelleri geliştirebilmelerine izin verilmesinin hayati önem taşıdığının çoğunlukla kabul gördüğü belirtildi.

         "Yeni yüzyıl/Yeni Türkiye için tasarlanacak eğitim felsefesinin medeniyet tasavvuruna dayalı, geleneği hesaba katan ve onu zenginleştiren, üzerinde yaşadığımız toprakların mayasıyla yoğrulmuş olması gerektiği vurgulandı. Bu vurgunun 'biz'e ait olanın insanlık medeniyetine katkısı bağlamında ele alınması gerekliliğine hassasiyetle değinildi. Katılımcılar tarafından yapılan katkılar sadece eleştiri düzeyinde kalmadı, eğitim felsefesinin oluşturulması yönünde öneriler de sunuldu. Bu anlamda bütün paydaşların eğitim felsefesi oluşturmada göreve, katkıya ve sorumluluğa açık oluşu önemli bir gelişme olarak görüldü. Kısacası, 3 gün süren kongrede 45 bildiri, 5 çalıştay, 6 çağrılı konuşmacı, 10 panel gerçekleştirildi” dedi.


       1. Eğitim Kongresi'nin kapanış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Avcı yaptı. Avcı "21. Yüzyılda Eğitim Nasıl Olmalı" konulu konuşmasında; "Bir zamanlar reel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış, kurulmuş pek çok müessese veya anlayış, artık kendini hazırlayan o şartlar ortadan kalktığı için fiili varlıkları sona ermiş olmakla birlikte, hala görüntüde varlıklarını sürdürüyor. Eğitim gibi çok hızlı değişen veya gelişen bir süreçler toplamında bu tür yıldızlar görünmeye devam ediyor. Bunların hangileri olduğunu, gerçekten miadını doldurmuş olanlarla yeni yeni görmeye başladığımız veya doğdukları halde bize henüz ışıkları ulaşmadığı için varlıklarının farkında olmadığımız eğitim kurumları, yeni anlayışlar nelerdir, bunların tartışıldığı bir kongre oldu. Hem bugünkü durumumuzu hem dünkü şartlarımızı hem de muhtemel gelecek tasavvurlarımızı enine boyuna konuşma, tartışma fırsatı bulduğumuzu biliyorum. 21. yüzyılda ve daha sonrasında olması gerekenleri, olabilecekleri, olmasını istediklerini tartışılırken, bir yandan da tüm bunlar olup bitene kadar veya olurken işlerin devam etmesi gerekir.

      4+4+4 düzenlemesine geçilirken de anlatmak istediklerimizi otoyolda 150 kilometre hızla giden bir otobüsün rektifiye edilmesine benzeterek anlatmaya çalışmıştık. Bir yandan otobüs yoluna devam edecek, bir yandan yolculara vaat edilenleri ulaştırmamız gerekenleri ulaştıracağız. Bir yandan da otobüsün motorunda, lastiklerinde değişiklikler yapacağız. Otobüs yola devam ederken bunları yapmak tabi ki kolay değil.

Şimdi konuştuklarımız da buna benziyor diyerek önümüzdeki günlerde eğitimde ciddi değişikliklerin yaşanacağının sinyallerini vermiş oldu” dedi.

     Bizde gazete olarak  Eğitim Kongresi hakkında Kahramanmaraş kamuoyunu bilgilendiren Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.

 

 

Editör: Haber Merkezi