“Zeugma Hematoloji Günleri” Düzenlendi “Zeugma Hematoloji Günleri” Düzenlendi
Kanunun Yetersizliği Vurgulandı
Öğretmenlik meslek kanununun yetersizliğine dikkat çekilen açıklamada, kanunun kapsamının dar tutulması ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerin sorun yarattığı belirtildi. Yapılan uyarılara rağmen kanunun ihtiyacı karşılamadığı vurgulanarak, yeniden düzenlenmesi gerektiği dile getirildi.
Eğitimcilerin Talepleri Sıralandı
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanunu tasarısında değişiklik talep ederek, şube müdürleri ve üstü kadrolarda bulunan eğitimcilerin de uzman öğretmenlik/başöğretmenlik unvanına sahip olmasını istedi. Ayrıca, ek ders ücretlerinin artırılması, kariyer basamaklarının güçlendirilmesi ve kademe ilerlemesi cezasının gözden geçirilmesi gibi konular da açıklamada dile getirildi.
Eğitim-Bir-Sen'in Çözüm Beklediği Konular
Eğitim-Bir-Sen, ek ders ücretlerinin artırılması, kademe ilerlemesi cezasının durdurulması, aile bütünlüğünün teminat altına alınması gibi konuların çözüm beklediğini belirtti. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, sözleşmeli öğretmenlik sistemindeki mülakatın kaldırılması gibi talepler de açıklamada yer aldı.
Eğitim-Bir-Sen Başkanı Mehmet Çetin, basın açıklamasına katılan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, eğitimcilerin haklarının korunması ve iyileştirilmesi için mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.
Editör: Melek Özgür