google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Kahramanmaraş’a Girişi Çıkış Yasağı 15 Gün Daha Uzatıldı

Kahramanmaraş’a Girişi Çıkış Yasağı 15 Gün Daha Uzatıldı

Kahramanmaraş’a Girişi Çıkış Yasağı 15 Gün Daha Uzatıldı

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 33

KARAR TARİHİ : 04.05.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04 Mayıs 2020 günü saat 23:00’da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;

1. 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 (on beş) günlük bir süre için aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimize kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulmasına,

İstisnalar;

1.1. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapmalarına, belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönmelerine, bu şekilde ilimizde giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına,

1.2. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamasına,

1.3. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapmalarına,

1.4. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapmalarına,

1.5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapmalarına,

2. İlimizde bulunan/yaşayan tüm vatandaşlarımızın 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 (on beş) günlük süre zarfında ilimizden ayrılmamalarına,

2.1.Kişilerin, aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde seyahat izin belgesi taleplerinin İçişleri Bakanlığına ait Alo 199 veya E-Devlet Sistemine doğrudan başvuru yapılarak alınmasına,

2.2. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor

raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

2.3. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine

katılmak için seyahat edecek olan,

2.4. Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat

edecek olan (en fazla 4 kişiye),

2.5. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk

bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz

edenler),

2.6. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

2.7. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

2.8. Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

2.9. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait

yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1324

banner1319

banner1323

banner1318