Sosyal Bilimler Lisesi Nedir?

 Bilindiği gibi Fen Liselerinde sayısal alanda başarılı öğrenciler eğitim-öğretim görmektedir. Mühendislik, mimarlık ve sağlık alanındaki birçok alanda eğitim görmek isteyen öğrenciler Fen Liselerini tercih etmektedir. Sosyal Bilimler Lisesinde ise sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyleri yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez, 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim sezonunda İstanbul'da Sosyal Bilimler Lisesi açıldı. Daha sonra değişik illerde de Sosyal Bilimler Liseleri açılmıştır. Bu okullar eğitim sitemimizde seçkin bir yer edinmiş ve yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri kurulduğu günden günümüze giderek yaygınlaşmakta ve ülkemizin en seçkin, en çok tercih edilen okulları arasında yerini almıştır.

Sosyal Bilimler Lisesinin kuruluş amacı sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesidir. Bu lisenin kurulmasındaki amaçlardan biri de siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

Sosyal bilimler lisesi mezunlarının büyük bölümünün iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, edebiyat, tarih, halkla ilişkiler, psikoloji gibi sözel ve eşit ağırlıklı bölümlere yerleştiği bu okullar her yıl artan sayısı ve kontenjanıyla, sözel ve eşit ağırlık alanlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından mutlaka düşünülmeli ve tercih edilmelidir. Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dâhilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Ayrıca "Topluma Hizmet" etkinliklerine özellikle önem verilir.

Ülkemizde ilk olarak 1989-1990 yılı eğitim öğretim döneminde eğitim öğretim döneminde ilimizde ise  1990-1991 öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi,. Kuruluşundan buyana ilimiz eğitim öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim dönemi adına milli eğitim bakanlığında yapılan düzenlemelerle ülkemiz genelinde Anadolu Öğretmen Lisesi adı ve kuruluş amacı değiştirilerek Sosyal Bilimler Lisesi olarak faaliyetine devam edecektir.  Bu durum öğrencilerimizin tercih sırasında hiçbir tedirginliğe yol açmamalı ve güvenle tercihleri arasına ön sıralara almalıdır. Tercih döneminde mutlaka bir rehber öğretmeni desteği ile tercihlerini yapmalarını öneririz.

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetleyebiliriz:

· Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine temel atmak.

· Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak.

 · Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak.

 · Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

 · Siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhammet KOÇ
Muhammet KOÇ - 2 yıl Önce

Hukuk fakultesine gidilirmi

sevgi
sevgi @Muhammet KOÇ - 2 yıl Önce

evet yazıyoya bende hukuk istiyorum (lise olarak hasan ali yücel sosyal bilimler lisesi , üniversite olarak ankara sosyal devlet okulu yada hacettepe...