google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Büyükşehir’den Bir Sempozyum Daha

Şehrin tarihi akışını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir dizi konferanslar ve sempozyumlar düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şimdi de Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı münasebetiyle uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

Büyükşehir’den Bir Sempozyum Daha

Atatürk Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda “Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı, 1. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları” konusu masaya yatırılacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 09.30’da gerçekleştirilecek olan sempozyum açılış konuşmaları ile başlayacak.

Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu toplamda 13 oturumda gerçekleştirilecek.

SALON 1 -1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin DOĞANER

10.30-10.50 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Çöken Bir Tahtın Vârisi Olmak: VI. Mehmed  Vahideddin

10.50-11.10 Prof. Dr. Ahmet EYİCİL 30 Ekim 1918 Mondros Mütârekesi

11.10-11.30 Prof. Dr. Musa QASIMLI Azerbaycan Arşiv Kayıtlarına Göre Mondros

Mütarekesi’nin Azerbaycan’a Etkileri

11.30-11.50 Prof. Dr. Nejla GÜNAY Mondros Mütarekesi Öncesinde Maraş’a Yerleştirilen Şark Mültecileri

11.50-12.10 Atilla GÜLER Mondros Mütarekenâmesi’nde Elviye-i Selâse ile İlgili Yeni Vesikalar

12.10-12.30 Tartışma

SALON 1-2. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurten ÇETİN

14.00-14.20 Dr. Öğr. Üye. Uğur KURTARAN-I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile

Bulgaristan Arasındaki Sınırların Yeniden Belirlenmesi ve Düzenlenmesi

14.20-14.40 Dr. Arş. Gör. Ökkeş NARİNÇ -Birinci Dünya Savaşı’nda Bulgaristan ve

Osmanlı Devleti Arasında Kurulan Güdümlü İttifakın Sona Ermesi

14.40-15.00 Dr. Öğr. Üye. Yaşar ARSLANYÜREK-Bulgaristan Cephesi’ndeki Gelişmelerin

Mondros’a Etkisi

15.00-15.20 Doç. Dr. Yahya YEŞİLYURT -Yemen Cephesinde Mondros Mütarekesinin

Algılanışı: İngiliz Hilesi mi, Babıali Emri mi?

15.20-15.40 Tartışma

SALON 1- 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

16.00-16.20 Doç. Dr. Masoumeh DAEİ -I. Dünya Savaşı’ndan Sonra, Meşhed’de Kurulan Türkiye Şehbenderliğı ve Muhammad Sami Bey’in İran, Türkiye ve Afganistan Üçlü İslam Birliğindeki Rolü

16.20-16.40 Dr. Hasan SAYILAN-I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’nin Sovyet Sınırlarının Oluşumunun Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi

16.40-17.00 Doç. Dr. İsmail KÖSE-İngiliz Yüksek Komiseri Herbert Samuel Raporuna Göre Filistin’de İngiliz Manda İdaresi (1920-1925)

17.00-17.20 Doç. Dr. Figen ATABEY- Mütareke’ye Giden Süreçte İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni Savaş Dışı Bırakma Stratejisi

17.20-17.40 Arş. Gör. Yasin ERCİLSİN- I. Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyete Türkiye’de Muhafazakar Bir Azınlık: “Malakanlar”

17.40-18.00 Tartışma

SALON 2-1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim SOLAK

10.30-10.50 Prof. Dr. Necmettin ALKAN-Yusuf Akçura’ya Göre Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi

10.50-11.10 Doç. Dr. Samir Karimli-Paris Barış Konferansı’nda Ermeni Heyetinin Anti Azerbaycan Politikası

11.10-11.30 Prof. Dr. Mehmet SEREZ -Birinci Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin Mağlubiyet Örneği, Versay (Versailles) Barış Antlaşması

11.30-11.50 Doç. Dr. Fatih DAMLIBAĞ -Keynes’ten Osmanlı Türkçesiyle Yapılmış Olan “Versay Sulhunun Netayici İktisadiyesi” Başlıklı Kitap Tercümesinin Analizi

11.50-12.10 Tartışma

SALON 2-2.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan DOĞAN

14.00-14.20 Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA-Mondros Mütarekesi Öncesi ve Sonrasında Müslüman Kafkasya'daki Türk Askerleri

14.20-14.40 Dr. Sabit ÇETİN-Mondros Mütarekesi: Atatürk’ün Mütareke Şartları Karşısında Askerî Stratejisi

14.40-15.00 Arş. Gör. Nesrin HANGÜL-Mondros Mütarekesinden Sonra 2. Ordunun Durumu

15.00-15.20 Uzm. Enes DEMİR-Türk Ordusu’nun Suriye’deki Operasyonlarıyla Mondros Mütarekesi’ndeki Savunma Hattının Benzerliğine Tarihi ve Jeopolitik Bir Bakış

15.20-15.40 Tartışma

25 Ekim 2018 Perşembe günü ise iki ayrı salonda oturumlarla devam edecek. Sempozyumun ikinci gününde ise oturumlar şu şekilde olacak:

SALON 1- 4. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL

09.30-09.50 Dr. Öğr. Üye. Cengiz ŞAVKILI-Arş. Gör. Tülay AYDIN -Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine Göre Güney Bölgesinde Yapılan İşgaller Sırasında Uygulanan Fransız ve İngiliz Stratejileri

09.50-10.10 Dr. Öğr. Üye. Erhan ALPASLAN-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Azınlıkları Üzerindeki Etkileri ve İç Güvenlik Açısından Yarattığı Sonuçlar

10.10-10.30 Prof. Dr. Memet YETİŞGİN-Arş. Gör. Toroshan ÖZDAMAR-Mütareke Döneminde Osmanlı Topraklarında Manda Kurulmasına Yönelik Komisyonlar: King-Crane Komisyonunun Faaliyetleri ve

Raporu

10.30-10.50 Tartışma

SALON 1- 5. OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Fahri YETİM

11.10-11.30 Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN -Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Devleti’nde Askerî Sansürün Kaldırılması Meselesi

11.30-11.50 Doç. Dr. Nurten ÇETİN- Mütareke Döneminde Harikzedegan Komisyonu ve Faaliyetleri

11.50-12.10 Dr. Meltem TEKEREK- Mondros’tan Lozan’a İşçiler

12.10-12.30 Tartışma

SALON 1-6. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zahit YILDIRIM

14.00-14.20 Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA-İngiliz Yıllık Raporlarına Göre Mudanya Mütarekesi

14.20-14.40 Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ- Mütareke Dönemi’nde İttihatçılık

14.40-15.00 Doç. Dr. Celil BOZKURT-Mütareke Döneminin Bilinmeyen Polemiği: Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Tefrikası ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi

15.00-15.20 Prof. Dr. Memet YETİŞGİN-Öğr. Gör. Sevim CEYLAN DUMANOĞLU-Osmanlı Devleti’nde Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yılarında Öğretmen Yetiştiren Mekteplerin Durumu

15.20-15.40 Uzman Kemal ÖZDEN-Hermann Baltzer’in Gözünden Mondros Mütarekesi’nin Başlangıç Döneminde Türkiye’deki Durum ve Almanların Geri Dönüşü

15.40-16.00 Tartışma

SALON 2 – 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY

16.00-16.20 Prof. Dr. Selçuk URAL- Mondros Mütarekesi’nin 17. Kolordu’da Tatbikatı ve İzmir’in Durumu

16.20-16.40 Dr. Öğr. Üye. Muharrem TURP-Mondros Mütarekesi’nin Tatbikatı Kapsamında

İngiltere’nin Erzurum Misyonu

16.40-17.00 Dr. Öğr. Üye. ResulBABAOĞLU-Hukuki ve İdari Boyutlarıyla Mondros

Mütarekesi’nden Sonra Müttefik Devletlerin İstanbul’da Uyguladıkları İşgal Yönetimi

17.00-17.20 Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ- Mondros Mütarakesi’nin Afyonkarahisar’da Uygulanması

17.20-17.40 Dr. Öğr. Üye. Mustafa ÇABUK-İngiltere’nin Mondros Mütarekesi Öncesi Türkiye’ye Yönelik Propaganda Faaliyetleri

17.40-18.00 Tartışma

SALON 2 – 4. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk URAL

09.30-09.50 Doç. Dr. Ü. Gülsüm POLAT- İngiliz İşgaline Karşı Direniş ve Sınırlar: Deyrizor ve Telafer Olayları (1919-1920)

09.50-10.10 Doç. Dr. Nejdet BİLGİ-Mütarake Dönemi Trabzon Ermeni Tehciri Davası’nda Şahitler ve Şahitlik

10.10-10.30 Dr. Öğr. Üye. Erol KARCI-Doktora Öğr. Betül KARCI -Vakit ve Alemdar Gazetelerine Göre I. Dünya Savaşı’nın Bitişi: Belirsizlikler, Endişeler ve Sıkıntılar

10.30-10.50 Tartışma

SALON 2 – 5. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ

11.10-11.30 Dr. Öğrt. Üye. Erhan ALPASLAN -Yüksek Lis. Öğr. Tugay YILMAZ -I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Ocaklarının Faaliyetleri (1914-1931)

11.30-11.50 Doç. Dr. Turan AKKOYUN-Mondros Ateşkesinin Türklüğün Dünyadaki Konumuna Etkisi

11.50-12.10 Öğ. Gör. Ali AKYILDIZ-Bolşevik Propagandanın Basına Yansımasının Bir Örneği: Rus İnkılabı ve İdare-i Cedide Yazarı A. Veribof’un İstikbal Gazetesindeki Bolşevik Tebliğleri

12.10-12.30 Tartışma

SALON 2- 6. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Memet YETİŞGİN

14.00-14.20 Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK-Mondros Mütarekesi İle Başlayan İşgallere Karşı Direniş Düşüncesinin Anadolu Basınındaki Yansımaları

14.20-14.40 Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Alman Basınında Yansıması (Ekim- Kasım 1918 Tarihileri Arasında)

14.40-15.00 Doç. Dr. Nilüfer ERDEM- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Yunan Basınındaki Yankıları

15.00-15.20 Doç. Dr. Güven DİNÇ- Neden Mondros? Bir Antlaşmada Mekân Seçimi

15.20-15.40 Dr. Öğr. Gör. Derya Genç ACAR- Türk Sinemasında Mütareke Dönemi ve Tarihsel İmgeler

15.40-16.00 Tartışma

Sempozyum Salon 1’de saat 16.20-17.30 arası gerçekleştirilecek kapanış ve değerlendirme oturumu ile sona erecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER