google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

İklim Değişikliği Masaya Yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile iklim değişikliği masaya yatırıldı.

İklim Değişikliği Masaya Yatırıldı
Safron Otel’de gerçekleştirilen İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı’na Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğaka, Tarım İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AKEDAŞ, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kaski’den ilgililerin katıldığı çalıştay açılış konuşmaları ile başladı.

İlk olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya bu çalıştayın ikincisinin yapıldığına işaret ederek: “Daha önce Büyükşehir Belediye Binamızda yaptığımız ilk çalıştayın ardından bu ikincisini gerçekleştiriyoruz.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımıza katkı sağlayacak, emek verecek, fikir üretecek herkese bizim kapımız açık.

Kahramanmaraş’a yapılacak olan her türlü yatırım, çalışma vs. bu kentte söz sahibi olan, söz sahibi olmasa bile, benimde bir fikrim var diyen herkesle görüşüp mutlaka onların da fikirlerini alma gayreti içerisinde olduk. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yaptığımız ‘Kent Kimliği Çalıştayı’ buna güzel bir örnektir. Sivil Toplum Kuruluşlarından tutun da bireysel olarak fikir beyan etmek isteyen herkesi bu çalıştayda misafir etmiştik.

Bugünkü çalıştayımız biraz teknik ve biraz daha özellikli olan bir çalıştay.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünya ölçeğinde binlerce öncü kente benzer şekilde, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent oluşturmak için farklı sektörlerde enerji ve karbon yoğunlukları hesaplayarak sonra bu yoğunlukları azaltmak yolunda stratejik yol haritalarını belirlemek için harekete geçmiştir. 

Çalışmanın ilk adımı olan enerji ve seragazı envanterlerinin gerek Belediye için 'Kurumsal' gerekse tüm Kahramanmaraş için 'Kentsel' hesaplamaları proje kapsamında yapılacaktır.Envanter hesaplama çalışmaları ile başlayan Kahramanmaraş için "İklim Eylem Planı" süreci, farklı sektörlerde ortaya çıkan enerji ve karbon yoğunluklarını azaltma planı olan "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, SEEP" oluşturulması ile sürecektir. Bu Planın temel özelliklerinden biri, kenti her boyutu ile tanımlayan toplumsal ve ekonomik faaliyetlere dair olmasıdır. Plan tek bir sektör ya da etkinlik alanı ile sınırlı değildir. Sera gazı salımlarını azaltıcı tedbirler ekonomik sonuçları olan sektörel faaliyetlere işaret ederler. Verimli bir toplu taşıma ve ulaşım sistemi, enerji etkin bir yapı stoku, sanayi ve ticaret faaliyetlerinde maliyet etkin enerji verimliliği uygulamaları ya da yenilenebilir enerji yatırımları gibi azaltım tedbirlerinin tümü büyük ya da küçük ölçekte yatırım gerektiren, ekonomik sonuçları, istihdama etkileri olan projelerdir. Enerji etkinliğinin yükseltilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması benzeri ekonomik faaliyetlerin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkileri defalarca gösterilmiştir.Bu özelliklere sahip bir Yol Haritası Çalışması kuşkusuz ilgili tüm Paydaşların katkılarına gereksinim duyar. Projenin ilerleyen aşamasında kentin paydaşlarının katılımının sağlanacağı bir çalıştay planlanmaktadır. Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım, Sanayi ve Hizmetler, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Atık ve Su Yönetimi, Tarım ve Orman sektörlerinde ortaya çıkan ve kentin farklı alanlardaki enerji akışlarını özetleyen 'kentsel seragazı envanteri'nin azaltılmasını hedefleyecek bir seri kısa-orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları ortaya koymaya çalışacaktır” diye konuştu.

Daha sonra sırası ile Demir Enerji Firması adına Dr. Baha Kuban ve Can Demir birer sunum yaparak gelinen son durum hakkında bilgiler aktardılar.

Açılış konuşmalarının ardından ara verildi ve grup çalışmalarına başlandı.

Grup çalışmalarında ise Yapılı Çevre, Ulaşım, Sanayi ve Hizmetleri, Yenilenebilir Enerji, Atık ve Atıksu Yönetimi, Tarım, Orman ve Hayvancılık konularında grup çalışmalarını tamamladılar. 
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2017, 15:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER