google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Öztunç: Danıştay Kararları MEB'de Neden Uygulanmıyor?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, KESK kararı doğrultusunda bir gün okula gitmemeleri nedeniyle KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Kahramanmaraş ve Nurhak genelindeki Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin durumlarını takip etmeye devam ediyor.

Öztunç: Danıştay Kararları MEB'de Neden Uygulanmıyor?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, KESK kararı doğrultusunda bir gün okula gitmemeleri nedeniyle KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Kahramanmaraş ve Nurhak genelindeki Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin durumlarını takip etmeye devam ediyor. Danıştay'ın ilgili eylemdeki "disiplin kararlarını kaldırmasına" rağmen öğretmenlerin görevine dönememelerini Meclis gündemine taşıyan Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Danıştay kararına vurgu yapan Öztunç, "adli makamların almış olduğu kararlar neden uygulanmamaktadır?" sorusunu yöneltti. Öztunç'un önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

Kahramanmaraş ve Nurhak, genelinde başarılı öğrenciler yetiştirmiş birçok öğretmen, 29 Aralık 2015 tarihinde üyesi oldukları Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu’nun “Bir günlük Hizmet üretmeme kararı doğrultusunda görevli oldukları okullara gitmemelerinden dolayı haklarında soruşturma başlatılmış ve OHAL ilanıyla birlikte, KHK kararıyla öğretmenlerimiz görevlerinden ihraç edilmişlerdir.

İhraca konu olan “görevli oldukları okullara gitmeme” şeklindeki eylemlerinin cebir ve tehdit fiillerini içermediği, eylemin hukuka aykırı davranış olup olmadığı yönünden ise; Danıştay 12. Ceza Dairesi’nin 30/11/2016 tarih ve 2016/2893 Esas sayılı kararındaki gerekçesindeki özetle; “…davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılması, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilmeyeceğinden ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 Sayılı Kanunun 125. Maddesinin 1. Fıkrasının © bendinin (b) alt bendi uyarınca disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi Kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildiği, Danıştay’ın benzer mahiyetteki eylemler nedeniyle ilgili kurumların vermiş oldukları disiplin cezalarının kaldırılması yönünde bu şekilde bir çok kararı olduğu, kararlar doğrultusunda şüpheli eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olduğundan dolayı hukuka aykırı davranış olarak da kabul edilemeyeceği, açıklanan nedenlerle şüphelilerin üzerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakta ve Şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Buna istinaden;

  1. Öğretmenlerin ihraca gerekçe olarak gösterilen “bir günlük hizmet üretmeme” kararı hakkında yapılan soruşturma sonucunda disiplin suçu dahi oluşturmayan bir eylemi gerekçe göstererek öğretmenlerin ihraç edilmesi sizce hakkaniyetli bir durum mudur?
  2. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli makamların aldıkları kararlar Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmiş midir? Edilmişse adli makamların almış olduğu kararlar neden uygulanmamaktadır?
  3. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda iletişim eksikliği mi vardır?
  4. Sizin nazarınızda Anayasa’mızda yazılı olan Hukuk Devleti ilkesinin bir anlamı yok mudur? Adli Makamların vermiş olduğu beraat kararlarını uygulayarak ihraç edilen öğretmenleri ne zaman görevlerine iade edeceksiniz?
  5. Kahramanmaraş genelinde ihraç edilen öğretmen sayısı kaçtır?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER