google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Hoş geldin Ramazan

 Yüce Allah’a ‘’bin aydan daha hayırlıdır’’ diye buyrulan Ramazan ayına bu yıl da erişmeyi nasip ettiği için hamd ediyoruz.

Diliyor ve istiyoruz ki bu mübarek günler tüm dünya’ya özellikle de baskı ve zulüm altında bulunan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur getirsin. Allah’ın yardım ve rahmeti yaşadıkları bölgelerdeki karışıklıklar dolayısı ile can-namus ve mal emniyeti kalmayan kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah kurtuluşa eriştirsin. Bu mübarek günlerde dualarımız onlar için.

Biz insanlar için her şey ruhlar alemindeyken başladı… Orada soruldu senin ‘’Rabbin kim’’ seni yoktan var eden, her ihtiyacını en güzel şekilde verip, seni besleyen, büyüten kim?

İnsanlar birbirlerine göre önce veya sonra bu aleme gelmiş olsalar da Kalu-belada sonsuz ilim sahibi zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah’ın ‘’ben sizin rabbiniz değil miyim?’’ sorusuna hep birlikte muhatap olmuşlardır.

Bu soruya verilen ‘’evet sen bizim Rabbimizsin.’’ cevabı ve ardından ‘’ancak sana ibadet eder, senden yardım dileriz’’ sözü ile başlayan anlaşma insanları bir takım yükümlülükler altına sokmuştur ve görevler yüklemiştir.

Ruhlar alemindeyken verdiğimiz bu söz insanoğlunun Allaha iman ve ibadet noktasında sorumluluklarını kabul etmesi manasını taşır.

Hep ‘’bu dünyanın imtihan dünyası’’ olduğu söylenir.

İşte bu imtihanın kaynağı ve başlangıcı verilen bu sözdür. Allah insan ruhunun bu sözünde ne kadar samimi olduğunu ortaya çıkarmak için dünyayı imtihan yeri olarak yaratmıştır. Her ruhu bir bedene yerleştirerek onları belli zamanlarda imtihan meydanına göndermiştir. İnsanoğlu akıl ve iradesini kullanarak ya başlangıçta verdiği sözü tutacak, ya da akıl ve iradesini kötüye kullanarak Allah’a kulluk etmekten kaçınacak şeytanın yoluna sapacaktır. Bu ayda birçoğumuz Yaratan’ın emrettiği üzere oruç tutacağız. Üzerimize farz olan ibadetlerden biri de Oruç tutmaktır. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eder inşallah. Bu temennilerimiz yanında bilinmesi gereken; İbadet kavramını belirli kalıplar üzerinden şekillendirmeden geniş bir mana ve bakış açısı ile insanın attığı her adımında, her hareketinde, her sözünde Allah’ın koyduğu kurallara uyması ve onun emirlerinin yerine getirilmesi olarak kabul etmemiz gerektiğidir.

İbadet; Allah’a olan sevgi ve bağlılığımızı, ona olan hürmetimizi göstermektir. Yaratanın hoşnut olduğu davranışlar sergilemektir. O’na olan bağlılığımızı ispat etmektir.  İbadete bu manası ile baktığımızda ortaya koyduğumuz tüm güzel iş ve davranışlarımızı da kapsayan bir tutum olarak ortaya çıkacaktır.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın çok güzel örneklerinin görüldüğü bir dönemdir.

‘’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır.’’ şeklinde buyrulduğu üzere hayır ve hasenatta bulunmanın tam zamanıdır.

Cuma namazından sonra dinlediğimiz  ‘’muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya ve muhtaçlara yardım etmeyi emreder.

Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar düşünüp ibret alasınız diye size nasihat verir." ayetini hatırımızdan hiç çıkarmayalım.

YORUM EKLE