google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Onikişubat Meclisi’nden Önemli Kararlar!

Onikişubat Belediyesi Meclisi 3 Haziran 2014 tarihinde saat 14.00’de gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplandı.

Onikişubat Meclisi’nden Önemli Kararlar!

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde toplanan Onikişubat Belediye Meclisi şu gündem maddelerini görüştü:

Gündemin birinci maddesinde Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2014 yılı tatil günlerinde çalışma izin harçlarının uygulanması hakkında yapılan Bütçe Tarife Değişikliğinin görüşülmesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan Bütçe ve Tarife Değişikliğinin görüşülmesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesi İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi İmar Komisyonuna havale edildi.

Daha sonra oturuma ara verilerek komisyona havale edilen maddeler komisyon tarafından görüşüldü ve tekrar oturuma geçildi.

Komisyonlara havale edilen maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde Belediye mülkiyeti olan 4 adet arsa ile hissedar olduğu 7 adet arsadaki hisselerine satış kararı ve satış İşlemleri için encümene yetki verilmesi teklifi kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.


Gündemin sekizinci maddesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü belediye mücavir alanında park ve yeşil alanların bakım ve onarım işleri destek Hizmeti Alım İşinin; 01.09.2014 - 31.12.2015 tarihleri arasında 16 aylık yıllara sari olarak ihale edilmesi teklifinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü belediye mücavir alanında çöp toplama, çöp taşıma ve çevre temizliği Hizmeti Alım İşinin; 01.09.2014- 31.12.2015 tarihleri arasında 16 aylık yıllara sari olarak ihale edilmesi teklifinin görüşülmesi kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesi Etüt Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi  oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onbirinci maddesi Özel Kalem Müdürlüğü belediyemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere; Araç Kiralama Hizmet Alım İşinin; 01.07.2014 - 31.12.2015 tarihleri arasında 18 aylık yıllara sari olarak ihale edilmesi teklifinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onikinci maddesi Belde belediyelerinden devredilen bir kısım dükkan, ev ve diğer gayrimenkullerin ihale ile satışının yapılması konusunun görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onüçüncü maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on dördüncü maddesi Onikişubat Belediyesi'nin yeni logosunun belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on beşinci maddesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on altıncı maddesi Norm Kadro Cetvelinde yapılan değişikliğin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on yedinci maddesinde lmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on sekizinci maddesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne 1 adet Greyder, 1 adet asfalt yama silindiri, 1 adet asfalt tamir bakım- onarım robotu ataşmanı ve greyder riper ataşmanı alınması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on dokuzuncu maddesi Zabıta Müdürlüğü'ne 1 adet hizmet aracı alınması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin yirminci maddesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin yirmi birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin yirmi ikinci maddesinde MHP Grubu adına Meclis Üyesi Kadir Tanış, osn günlerde çıkan haberlere ilişkin 1/5000’lik İmar Planının iptalinin söz konusu olup olmadığı şeklinde bir soru yönetti.

Geçen sene Meclis’te görev alan AK parti Meclis Üyesi Sıddık Sezal söz alarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını, imar planlarında meclis üyelerinin ıslak imzasının bulunmasına gerek olmadığını İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ile görüşme neticesinde öğrendiğini ve bu konuda gerekli açıklamanın yapılacağını ifade etti.

Gündemin yirmi üçüncü maddesinde meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek bir sonraki Meclis Toplantısının 3 Temmuz 2014 Perşembe günü tekrar toplanmasına karar verilerek meclisi kapattı.


Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2014, 17:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER