google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

İşyeri Açılırken Ustalık Belgesi Artık İstenmeyecek

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanvekili Eyyup Zıba, kamuoyunda “AVM Yasası” olarak bilinen “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi” hakkında çıkartılan kanuna göre; bundan sonra işyeri açılırken sicil ve odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgelerin istenmeyeceğini bildirdi.

İşyeri Açılırken Ustalık Belgesi Artık İstenmeyecek
 Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete’de 29 Ocak 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yasaya göre; Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak. Böylece AVM’ler pazar günü de açık kalmaya devam edecek.

Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından birlik ve federasyonlara gönderilen 11 sayılı genelgeyi değerlendiren Eyyup Zıba; “TESK Başkanımız Bendevi Palandöken’in de ifade ettiği üzere; bu yasa içerik olarak istek, talep ve beklentilerimizi tam anlamıyla karşılamıyor ama bu yasanın tüm engellemelere ve çıkar gruplarının karşı çıkışlarına rağmen çıkarılmış olması esnaf ve sanatkar camiamız adına çok büyük bir kazanımdır” diye konuştu.
Esnaf ve sanatkarların oda ve sicil kayıtları sırasında sıkıntılara neden olan, 5362 sayılı Kanuna tabi odaların üye kaybetmesine ve dolayısı ile haksızlığa yol açtığı öne sürülen, teşkilat yöneticilerini zor durumda bırakan ve yıllardır çözümü için çaba gösterilen ustalık belgesi sıkıntısı ile hafta tatili ruhsat harçlarına ilişkin yaşanan mağduriyetin de yine bu kanunla ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Eyyup Zıba şu hatırlatmada bulundu:
“Bu kanuna göre; Ustalık belgesi o mesleği bizzat icra edenlerden istenilecek, işyeri açılırken sicil ve ilgili odaya kayıt sırasında artık ustalık belgesi veya muadili belgeler istenilmeyecektir. Sırf bu nedenden dolayı belgesi olmayan birçok esnaf ve sanatkar kayıtlarını yaptıramayarak mağdur oluyordu. Çıkan kanunla birlikte bu yöndeki kayıt dışılık ta böylece giderilmiş olacak. Yine bunun yanında Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, esnaf ve sanatkarlarımızı da içine alan perakende işletmeler için uygulanmayacak. Dolayısı ile esnaf ve sanatkarlarımız hafta tatili ruhsatı ve harçları ile ilgili yükümlülüklerden de kurtulacaklardır. Böylece esnaf ve sanatkarlarımız üzerinden maddi bir yük kaldırılmış oluyor. Bu yasanın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

AVM’LERDE ACİL TIBBİ MÜDAHALE ÜNİTESİ OLACAK
Yasaya göre; alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak. Alışveriş merkezlerinde yer alan ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacak.
Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilecek.
Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınacak.
Perakende ticaretin bu Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi oluşturulacak.
Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak. Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında, perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya da markasına da uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilecek.
Perakende işletmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. Ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecek.
Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamayacak.
Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılacak.
KANUNDA BAŞKA NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.
PERBİS, bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak ve bu kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan elektronik kayıt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine bağlanacak. Perakende işletmeler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek.
İzin, PERBİS üzerinden verilecek. İş yeri açma başvurusu uygun bulunmayanlara sonuç en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak tebliğ edilecek.
Kanunda, alışveriş merkezleri, “Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ya da beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer iş yerleri bulunan, merkezi bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme” şeklinde tanımlanıyor. Kanuna göre, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. Perakende Bilgi Sistemi, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak. Perakende işletmeler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek. İzin, Perakende Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yurtiçinde üretilen ve içecek, gıda, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin adı, unvanı veya markasıyla birlikte üreticinin ad, unvan ya da markasına yer verilecek.
İNDİRİMLİ VE KAMPANYALI SATIŞ
Perakende işletmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. Perakende işletmeler, başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamayacak. Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içerisinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilecek.
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Alışveriş merkezleri, Büyük Mağaza, Zincir Mağaza ve Diğer Ticari İşletmeler İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına göre müşterileri için otopark alanı oluşturmakla yükümlü olacak. Satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar arttırmaya ve yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak. Acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak. Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacak.
YÖRESEL ÜRÜNLER
AVM’lerde, geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 2′si oranında yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedelleri, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olmayacak. Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda, satış alanlarının en az yüzde 1′ine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla yöresel ürünlerin satışına ayrılacak. 

 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2015, 13:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1324

banner1319

banner1323

banner1318