google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

Büyükşehir Belediyesi’nden 5 Kitap Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphanesine 5 yeni kitap daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi’nden 5 Kitap Daha
 Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla bastırılan beş yeni eser okuyucularıyla buluşuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphanesine kazandırılan 5 yeni eser şunlar; Bir Ulu Destan Çanakkale 1915, Çağlayancerit Halk Kültürü, Karacaoğlandan Günümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Maraşlı Halil Paşa... ve Milli Mücadele Kahramanlarımız.

Bir Ulu Destan Çanakkale 1915 adlı eser Mehmet Işık tarafından yazılmış olup, Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biriside hiç şüphe yok ki 1915 yılında yaşadığımız Çanakkale Zaferidir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak çok değer verdiğimiz bu değerlerimizden Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında; başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bu zaferi daha iyi öğrenmesi ve bu zafere karşı farkındalık oluşturmak adına “Bir Ulu Destan Çanakkale 1915” isimli çalışmadan 5.000 adet bastırılmış; Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencileri ve halkımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Hatice Fatoş Derebent tarafından kaleme alınan eser Çağlayancerit Halk Kültürü; Kitapta ilimiz Çağlayancerit ilçesine ait yerel kültürden izler yer almaktadır. Çağlayancerit, geçmişi çok eski tarihlere dayanan, adını yaşam biçimi haline getirdikleri cirid oyunlarında gösterdikleri maharetlerden; coğrafyasındaki zengin su kaynaklarından, yükseklerden düşen akarsulardan almış su gibi ak bir bölgemizdir. Bölgenin Anadolu, Suriye, Irak gibi dönemin önemli ticaret merkezlerinin geçit noktasında yer alması tarihte büyük bir öneme sahip olduğu kadar; yerleşme olarakta eski ve köklü bir kültürün var olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda bölgenin tarihsel gelişimi ve coğrafi özellikleri ile esere başlanmıştır. Karakterini, kültürünü, yaşam biçimini koruyarak kendine has bir şekilde sosyal ve kültür tarihi ananelerde adeta ben buradayım diyen Çağlayancerit kültüründeki; Doğum ile ilgili gelenek, görenek ve inanışlara; Evlenme ile ilgili gelenek, görenek ve inanışlara ve yine Ölüm ile ilgili gelenek, görenek ve inanışlara yer verilerek bölgenin sosyal ve kültürel yaşantısı hakkında doğumdan düğün törenlerine, nişan merasimlerine, asker geleneklerine, cenaze törenlerine kadar kendilerine has bilgilere yer verilmiştir.

Yine bölge hayatının yaşantısını, giyim kuşamını, özel günlere has yapılan farklılıkları, süslenme-güzel görünme olarak yansıtılan özellikleri ve de eğlence-oyun şekilleri yanında yöreye has müziklerde aktarılmıştır. Bunların yanında Çağlayancerit ağız sözlüğü şeklinde de bölge diline ayrı bir başlık açılmıştır.

Bölge için nadir denilebilecek bu eserin oluşumunda 30 ayrı kaynağa başvurulurken; bu kapsamda yerel halktan çok sayıda şahsında bilgilerine başvurularak çalışma halk ile bütünleştirilmiş; bilgilerin yaşamdan da derlenmesi sağlanmıştır.

Çağlayancerit Halk Kültürüne yönelik gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, unutulmuş kimi kutsal değerlerin kayıt altına alınması sağlanmış, yaşayan kültürün ise farkındalık yaratması adına önemli bir kaynak belge oluşturulmuştur.

Bölgenin kültürel yaşantısının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması adına Türk kültürüne ve Çağlayancerit halk kültürü için önemli bir eserdir.

KARACAOĞLAN’DAN GÜNÜMÜZE KAHRAMANMARAŞLI ŞAİRLER isimli eser Ramazan Avcı tarafından kaleme alındı.

Kitapta Kahramanmaraşlı 200 şairimizin biyografileri ve bu şairlerimizi en güzel şekilde temsil eden, şiir severlerinde beğeneceği ve zevkle okuyabilecekleri düşünülen eserler olmasına özen gösterilerek 404 şiire yer verilmiştir. Bu kapsamda eser oluşturulurken 208 ayrı kaynaktan yararlanılmış olması çalışmayı ayrıca değerli kılmaktadır.

Eserde;                Abdurrahim Karakoç,    Ahmet Çıtak, Alaeddin Özdenören, Âşık Mahzuni, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Derdiçok, Dostozan, Erdem Bayazıt, Ferahi, Hayati Vasfi Taşyürek,  Hezari, Hilmi Şahballı, Karacaoğlan, Karaozan, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sünbülzade Vehbi ve diğer 200 şairimizin biyografileri ve eserleri yer alıyor.

MARAŞLI KARDEŞLER SADRAZAM HALİL PAŞA BEYLERBEYİ MEHMET PAŞA VE HALİL PAŞA İBN-İ PİRİ VAKFİYESİ isimli eserin yazarı Dr. Meltem Aydın.

Kitapta Antik Çağlardan günümüze ilimizin tarihsel gelişimi ve coğrafi özelliklerinin anlatılması ile kitaba başlanmıştır.

Geniş ve bir o kadar da kapsamlı tarihi ve kültürel geçmişi ile övünen ilimizde,’’Maraşlı Kardeşler Halil Paşa-Mehmet Paşa ve Halil Paşa İbn-i Piri Vakfiyesi’’ isminde hazırlanmış olan bu çalışma ile ilimiz yeni bir belge kazanmıştır.

Kitap, Osmanlı Arşivlerine, Vakfiyelere, Tahrir kayıtları gibi değerli kaynaklar ve diğer inceleme ve araştırma eserlerine dayanılarak hazırlanmış nadide bir eserdir.

Osmanlı dünyasında önemli eğitim birimlerinden Enderun Mektebinde yetişmiş, Topkapı Sarayının yoğun idari, siyasi ve diplomatik hareketliliği içinde bulunmuş; büyük bir görüş ve tecrübe sahibi Maraşlı Halil Paşa’nın Çakırcıbaşılık(avcılık ile ilgili görevli) görevinden Kaptan-ı Deryalık rütbesine, ardından Vezir-i Azamlık görevine kadar geldiği yollar ve Osmanlı Devleti 17.Yüzyıl’ında nasıl bir öneme sahip olduğu kitapta anlatılan önemli noktalardandır.

Çakırcıbaşılık Dönemi(1595-1607)

Yeniçeri Ağası Halil Paşa(1607-1609)

Birinci ve İkinci Kaptanıderyalık Dönemleri(1609-1611/1613-1616)

Birinci Sadrazamlık Dönemi(1616-1619)

Üçüncü Kaptanıderyalık Dönemi(1619-1622

İkinci Sadrazamlık Dönemi(1626-1628)  şeklindeki başlıklar kitabın Halil Paşa’ya ayrılmış bölümleridir. 

Yine kendi gibi önemli devlet adamı kardeşi, Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın da hayatı yer almaktadır. Ayrıca kitapta Osmanlı Vakıf Kültürü üzerinde durulmuş; buradan yola çıkılarak Halil Paşa tarafından kurulan vakıflar; vakfiye ve vakfa ait arşiv belgelerine dayalı olarak incelenmiş ve vakfiyenin metnine tıpkıbasımı ile yer verilmiştir.

 Osmanlı Devleti gibi cihana hüküm sürmüş bir devlette üst düzey görevlerde yer alan, Osmanlı Dünyasında söyleyecek sözü olan Maraşlı devlet adamlarının/kardeşlerin varlığı ve onların ortaya çıkarılması bilim dünyası olduğu kadar şehrimiz içinde ayrıca önemlidir. Bu anlamda kitap, bilim dünyası olduğu kadar şehrimiz içinde önemli bir çalışmadır.

Milli Mücadele Kahramanlarımız isimli eseri kaleme alan Serdar Yakar milli mücadele kahramanlarımızı anlatıyor.

Milli Mücadele yıllarında Kahraman Şehrimiz tarihinde dönüm noktası günlerini yaşamıştır. İlimiz için 1919-1920 yılı içinde vatan, millet, bayrak sevgisi ile dolu Kahraman Şehrimizin her bir ferdi bir başarı destanı yazmıştır ki bu dönemden sonra tarihi kayıtlarda Kendi kendini kurtaran şehir, Madalyalı Şehir, Kahraman Şehir ünvanları ile anılır olmuştur. İşte bu destanı yazan, bu ruhu içerisinde yaşamış; bu esaretli yıllarda her türlü zorluğa yıldırmaya karşı tek bir kişi kalana kadar savaşacağız diyen o Kahramanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak tanımak, tanıtmak onların isimlerini gelecek nesillere taşımak ve de başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bu Kahramanların isimlerini daha iyi öğrenmesi ve farkındalık oluşturulması adına ‘’Milli Mücadele Kahramanlarımız’’ isimli çalışmadan 5.000 adet bastırılmış; 12 Şubat Kurtuluş Bayramında Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencileri ve halkımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Yine bastırdığımız bu kitabımızda başta Şehir ve Gazi yakınlarımız ile tüm halkımıza  ’’Kahramanına bir Mektup da Sen Yaz’’ çağrısı ile o Kahramanlarımızın ruhuna ithaf olunacak mektuplar yazılması istenmekte ve bununda bir eserde toplanacağı bilgisi halkımıza duyurulmuştur.

 

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2015, 14:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1390

banner1393

banner1391

banner1392

banner1394

banner1395

banner1398

banner1400

banner1378

banner1388

banner1389

banner1387

banner1386

banner1385

banner1384

banner1383

banner1382

banner1381

banner1380

banner1377

banner1363

banner1370